Verkeersmaatregelen Samuel Leviestraat in Leek

LEEK – In nauw overleg met een delegatie vanuit de raad heeft het college van Leek besloten een aantal maatregelen te nemen op de Samuel Leviestraat in Leek om het gevoel van onveiligheid te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. Zo wordt het punt waar de fietsers de weg op komen verplaatst naar het Molenkanaal en gecombineerd met een nieuwe entree naar het centrumgebied. Net als op de Tip wordt de weg iets versmald waardoor fietsers rugdekking krijgen. Ook worde de bestaande uitrit vanaf de Pulvertorenstraat en de daar tegenovergelegen uitrit vanaf het parkeerterrein veranderd in een gelijkwaardige kruising. Dit maakt dat alle kruisingen in de straat en langs het parkeerterrein gelijkwaardig worden. De centrale voetgangersoversteek wordt beter gemarkeerd door het aanbrengen van zogenaamde ‘glow in the dark’ stenen. Deze stenen zijn overdag wit en lichten in het donker op. De stenen worden ‘gestrooid’ op het vlak van de oversteek. De planning is dat in april 2015 de werkzaamheden starten en dat ze voor de zomervakantie gereed zijn.