Verkiezing themajaar is verworden tot een ‘wedstrijdje ver-pissen’

Raad van Noordenveld

Eerst maar eens terugkomen op de vraag die ik op deze plek vorige week opwierp. Is een gekozen burgemeester een goed idee? Burgemeester Klaas Smid heeft er – op z’n zachtst gezegd – zijn bedenkingen bij. ‘Het hele plan is totaal ondoordacht’, begint hij. ‘Vooral op het gebied van veiligheid en openbare orde.’ Smid waarschuwt voor gevaarlijke situaties, omdat burgemeesters sowieso steeds meer bevoegdheid krijgen op dit gebied. Denk hierbij aan het sluiten van drugspanden. Aangezien de bevoegdheden steeds groter worden, is het van belang dat de burgervader totaal onafhankelijk is, vindt Smid.

‘Daarnaast krijg je straks een burgemeester met een politieke agenda, die zijn eigen wethouders zal kiezen’, zegt Smid. Tegenwoordig is het zo dat de gemeenteraad een burgemeester kiest. Als het aan D66 ligt, wordt de burgemeester voortaan direct door de inwoners gekozen. Op deze manier van directe inspraak, moet de burger dichter bij de politiek komen te staan. Daar kan Smid zich niet in vinden. ‘Het vertrouwen van de politiek is weliswaar niet groot, maar uit onderzoek is gebleken dat juist burgemeesters er nog goed opstaan. Daarmee los je die kloof tussen de politiek en de inwoner dus niet op.’
Nee, Smid vindt het hele plan van D66 maar niks. Sowieso heeft hij het idee dat er politieke spelletjes worden gespeeld in Den Haag. ‘Ik denk dat het een goedmakertje is van de overige coalitiepartijen, omdat D66 wel een steuntje in de rug kon gebruiken’, stelt Smid. ‘Kijk naar het CDA. Die waren eerst fel tegen, maar zijn 180 graden gedraaid.’ De rol van de Eerste Kamer in het geheel vindt Smid eveneens kwalijk. ‘Vroeger was dit een raad van wijze heren en dames, maar tegenwoordig voeren ook zij een politieke agenda uit.’
Daarbij, om het verhaal nog even af te sluiten, stelt Smid terecht dat burgemeesters in feite al gekozen worden. Door de raad, welteverstaan. Een argument dat ook klonk uit de keel van de Leekster burgemeester Berend Hoekstra, die eveneens tegen de gekozen burgemeester is.

Nu we dat gehad hebben, kunnen we het nog even hebben over het themajaar. De gemeenteraad van Noordenveld kiest ieder jaar een thema, waar aandacht aan wordt geschonken en een aantal activiteiten omheen worden georganiseerd. Het thema is direct ook het uitgangspunt van Roden Proeft, wat iedere zomer plaatsvindt. Afgelopen week mocht de raad een keuze maken voor het themajaar. Zware materie, dat begrijpt u wel. Er kon gekozen worden uit de thema’s ‘kleine dorpskernen’ en ‘jong en oud’. Beide thema’s waarvan je denkt: kan het nóg vager? Datzelfde concludeerde Robert Meijer (VVD), die een fijne oneliner nooit schuwt. Zo deed hij de keuze voor het themajaar af als een ‘wedstrijdje ver-pissen’ en stelde hij voor om het themajaar maar af te schaffen. Op zich hoeft dat natuurlijk niet: een themajaar lokt activiteiten en initiatieven uit vanuit de samenleving en dus kan het een middel zijn om inwoners meer bij de gemeente te betrekken. De bedoeling is ook dat de inwoners zelf thema’s aandragen, waaruit de gemeenteraad vervolgens een keuze maakt. Saillant detail: de twee thema’s waaruit gekozen kon worden, kwamen beiden vanuit de raad zelf! Als je het zo bekijkt, kun je je als raad afvragen of een themajaar nog nuttig is. Inwoners worden uitgenodigd om een thema aan te dragen en dat is ook gebeurt. Volgens Richard Veurman (Gemeentebelangen) waren er niet veel inzenders, maar ideeën waren er wel degelijk. Nu de raad heeft besloten een keuze te maken uit eigen inzendingen, streeft zij voorbij aan het hele idee van het themajaar. Een gemiste kans dus.
Hoe dan ook, er moest toch een keuze gemaakt worden. En die keuze viel op ‘kleine dorpskernen’. Nanda Emmens, Robert Meijer, Richard Veurman en Ryanne Meijer-Steendam stemden niet mee. Het is hun klaarblijkelijk om het even. Uiteindelijk werd – met de minimale meerderheid van 10 tegen 9 – gekozen voor ‘kleine dorpskernen’. Om welke dorpen het dan gaat, is de vraag. Want behoort Nieuw-Roden tot een kleine dorpskern? Het themajaar roept volgens mij meer vragen op dan het beantwoordt. Nuttige vergadering!

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema