Verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Zuidvelde

Omwonenden voelen zich overvallen door versnelling

NOORDENVELD  – De komst van het zonnepark in Zuidvelde is een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf woensdagavond ondanks een hoop vragen en zorgen van omwonenden een verklaring van geen bedenkingen af voor het zonnepark. Zorgen zijn er vooral om de grootte en hoogte van het park, onvoldoende netwerkcapaciteit en over de gevolgen voor flora en fauna. Oppositiepartij Lijst Groen Noordenveld pleitte voor uitstel om tot een zorgvuldige afweging te komen. Dat uitstel komt er niet. De verklaring van geen bedenkingen werd met 14 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.

Er waren nogal wat inwoners die gebruik maakten van hun inspreekrecht woensdagavond. Om de boel enigszins binnen de perken te houden gaf voorzitter Jan ter Hoor de insprekers een limiet van 3 minuten. Ook binnen de coalitiepartijen zijn de meningen verdeeld. Nanda Emmens wees namens de VVD over de onduidelijkheden over het gebiedsfonds en de inkleding van lokaal eigendom. Emmens stelde voor om het besluit door te schuiven tot na de zomervakantie. Ze zei niet te begrijpen om onder druk van subsidie een besluit te moeten nemen. Ook de provincie adviseert de gemeente te wachten met het besluit. Maar daar zit hem nou net het punt. Om geen subsidiegeld mis te lopen zitten de initiatiefnemers van het 100 hectare grote zonnepark te springen om de verklaring van de gemeente.

Overvallen

De initiatiefnemers stuurden onlangs een brandbrief naar het gemeentebestuur waarin ze aandrongen op snellere besluitvorming. Aan het einde van deze maand volgt een nieuwe ronde voor SDE-subsidieaanvragen voor energieprojecten. Tot 6 oktober ligt daarvoor 13 miljard euro op de plank. Het geld is nodig om het project financieel rendabel te krijgen. Dat argument viel niet goed bij omwonenden. Zij voelden zich overvallen door de plotselinge versnelling. ‘Het financiële plaatje is kennelijk belangrijker dan het participatieproces’, zei één van de insprekers. Volgens Gerard Willenborg (CDA) toont het college te weinig maatschappelijke sensitiviteit en wekt daarmee de indruk dat commerciële belangen boven de belangen van inwoners gesteld worden.

Zorgen

De bezwaren en zorgen gaan voornamelijk over de grootte en hoogte van het park en de gevolgen voor de natuur. Zo zijn er vragen over het verlies aan foerageergebied voor ganzen uit het nabijgelegen Fochteloërveen en over de gevolgen van stikstofuitstoot. Ook de veiligheid baart zorgen: wat als het park in brand vliegt? Een andere inspreker vraagt zich af of Noordenveld heel Noord-Drenthe van stroom moet voorzien. Zij vindt een dergelijk groot park niet passen binnen de landelijke omgeving van Zuidvelde. Ook gelooft ze er niets van dat beplanting het park onzichtbaar kan maken. Verder zijn er zorgen over onvoldoende netwerkcapaciteit. Toch vond de meerderheid van de gemeenteraad de plannen voldoende onderbouwd om de gevraagde verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan. Anders dan anders moest de raad op één avond een mening vormen over het project en ook meteen een oordeel geven.

Voor de duofractie PvdA/GroenLinks is haast geboden/ Zij willen zo snel mogelijk verder ,et de energietransitie in de gemeente. Wel gaat de fractie alleen akkoord met de plannen als het lokalen eigendom goed geregeld is. Bertus Jan Epema drong aan op een waterdichte uitwerking. Mocht dat niet het geval zijn, stemt de fractie bij de definitieve beoordeling alsnog tegen. De verklaring van geen bedenkingen werd met 14 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. De plannen liggen de komende zes weken ter inzage. Na de zomer zal de vergunningsprocedure gestart worden.