’Vermakelijke’ antwoorden

Aan de achterzijde van het gemeentehuis in Roden staat op de gevel: Inwonersplein. Dat is niet altijd zo geweest. Eerst stond er te lezen: Werkplein. Dat was dikke pret en we lagen in een deuk toen we dat lazen. Ambtenaren en werken is een associatie die je niet gauw maakt. Kennelijk drong dat ook door bij de gemeente en werd de naam veranderd in Inwonersplein. Deze naam suggereert dat de gemeente er voor je is en dat je door hen serieus wordt genomen.

 

Bij dat laatste kun je kanttekeningen plaatsen en ik vermoed dat veel meer inwoners ook zo hun twijfels hebben. Een mevrouw kreeg er een mooi staaltje van te zien. In een brief aan de burgemeester uitte ze enkele bedenkingen met betrekking tot de aanleg van een mountainbikeroute in het Mensingebos, omdat zulks ten koste van de bestaande natuur gaat. Zij kreeg te horen dat: ”De aanleg van paden voor een mountainbikeroute sluit aan op het behoud van de landschappelijke en natuurlijke waarden, namelijk dat de bossen van belang zijn voor de dagrecreatie”. Vat u het? Je zou er uit kunnen concluderen dat hoe meer paden je in het bos (of elders in de natuur) aanlegt des te beter het voor de natuur is. Er vielen meer van deze prachtige volzinnen te lezen die ik hier maar achterwege laat. Ook wilde mevrouw weten waarom de gemeente keer op keer in de fout gaat met betrekking tot het nakomen van de democratische spelregels. Volgens de Algemene wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na datum van bekendmaking van een besluit hiertegen bezwaar worden gemaakt. De gemeente schrijft aan mevrouw dat dit helaas niet altijd lukt, want evenementen worden soms laat aangevraagd en/of de behandeling vergt vaak meer tijd dan verwacht. Maar: ”Er vindt echter altijd een zorgvuldige belangenafweging plaats waarbij ook gekeken wordt naar de impact op de omgeving”. Dan hangt het er maar van af aan welke kant je staat.

 

De aanleiding voor de vraag was het evenement Drenthe 200. Tussen publicatie en het plaatsvinden van dit evenement zat maar een periode van slechts twee weken. De reden was zéér plausibel, want: ”De reden waarom de vergunningverlening zoveel tijd heeft gekost zat hem met name in de advisering van externe partijen, waardoor het traject vertraagd is en de publicatie dus ook pas laat kon plaatsvinden. Als gewone burger denk ik dat je dan kunt zeggen: ”Sorry, maar het feestje gaat niet door, want je weet al lang en breed dat dit op de kalender staat”. In het ’wielergekke’ Noordenveld weet je dat het echter een utopie is dat ze zoiets zouden doen. Sterker, het kan nog gekker. Kortgeleden kondigde de burgemeester een ATB-gebeuren aan in de Langeloërduinen dat nota bene in hetzelfde weekeinde plaatsvond. Voor mij was het een reden om IVN-gesprekspartner wethouder Kosters te melden dat je zo als burger helemaal niets meer hebt te zeggen. Hoe serieus hij daar mee omgaat moet je afwachten. Het is namelijk ook maar de vraag hoe serieus deze wethouder door zijn ambtenaren wordt genomen. Tijdens een overleg meldde ik hem dat wij (IVN Roden) met een boek bezig waren over de paddenstoelen in Noordenveld en daarvoor best een subsidie zouden kunnen gebruiken. “Kom maar op” zei hij. Dat schiep verwachtingen. Het officiële antwoord luidde echter: ”Het uitgeven van boeken past niet binnen de criteria van ons subsidiebeleid. Een paddenstoelengids draagt niet bij aan het bevorderen van de leefbaarheid in onze wijken en dorpen of aan de betrokkenheid van inwoners bij wijken en dorpen in Noordenveld. Uw subsidieverzoek wordt om deze reden afgewezen”. Daar kunnen we mee leven, maar dat had de wethouder ons dan ook direct mogen zeggen, want dat scheelt weer onnodig werk. Overigens zijn er volgens mij dan wel meer subsidieverzoeken die wél worden ingewilligd, maar om dezelfde reden ook hadden kunnen worden afgewezen. En wat zou zo’n haalbaarheidsonderzoek naar een Fietspark Roden tegenover de Vrijbuiter gaan kosten. Het scheelt wel dat het maar een haalbaarheidsonderzoek is dat door een student van de Hanzehogeschool als afstudeerproject wordt verricht dat door de provincie wordt bekostigd. Eén van de plannen is dat er (fiets)winkels moeten komen met onder andere de beste koffie. Goh, wat zie ik daar naar uit.