Vernieuwend onderwijs bij Samenwerkingsschool De Schans

EEN – Samenwerkingsschool De Schans heeft nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs opgepakt. Het vak Wereldoriëntatie gaat de vakken natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis vervangen. En het belangrijkste, leerlingen leggen de leerboekjes bij deze vakken terzijde en gaan zelf aan de slag in de natuur of op het internet met onderwerpen die dicht bij hun interesse liggen. De eerste stappen zijn gezet en leerkrachten en kinderen vinden het fantastisch.

Nicole Schölvinck is directeur van De Schans, Erik Veldhuizen leerkracht van groep 5 en 6 en Lianne Heijs leerkracht groep 7 en 8. Zij kunnen er enthousiast over vertellen. De kinderen leren ’21e -eeuwse vaardigheden’. Dit zijn competenties, of 21st century skills, die leerlingen nodig hebben om in ‘de maatschappij van de toekomst’ succesvol deel te nemen. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering. Kinderen van nu staan middenin de digitale wereld en zijn later werkzaam in beroepen die nu nog niet bestaan. ‘Wij leren kinderen vaardigheden zoals probleemoplossend denken en handelen, ict-basisvaardigheden en samenwerken, om op die nieuwe maatschappij voorbereid te zijn. Minder feitjes vanuit het boek, meer erop uit. De Canon van Noordenveld wordt meegenomen bij het vak geschiedenis, om zo te leren over de betekenisvolle directe omgeving. Met biologie gaan we naar buiten, de natuur in om vogels te tellen en ze in het echt te herkennen.’ Met aardrijkskunde doet groep 5/6 een project over provincies en groep 7/8 een landen project. Een leerling mag daarbinnen zelf bepalen waarover hij/zij leert. Woont oma in Zeeland, nou zoek de informatie op, vertel maar en laat maar eens zien met een presentatie of een muurkrant. De leerkracht zorgt daarbij wel voor structuur en begeleiding; ‘vrijheid in gebondenheid’ wordt dit genoemd. ‘We merken dat de leerlingen meer betrokken zijn en graag willen leren,’ zegt Nicole Schölvinck.

In onderwijs termen noemt men dit ‘intrinsieke motivatie’ van leerlingen. Erik Veldhuizen geeft aan dat hier veel onderzoek naar is gedaan. ‘Het is een goede manier van werken en een betere manier om je onderwijsdoelen te halen. Kinderen worden gemotiveerd door wat hen bezighoudt. Je kunt als leerling je eigen leerproces beïnvloeden. Zo willen we graag op bezoek gaan bij plaatselijke bedrijven en zo bijvoorbeeld zien waar ons voedsel vandaan komt. Ervaren en beleven, de ondernemer in de klas, zien, zelf een moestuin onderhouden en kennis met elkaar delen. Het past prima bij het vak Wereldoriëntatie.’

De Schans is een nieuwe school in Een en brengt christelijk- en openbaar onderwijs sinds augustus 2016 samen. Het schoolteam is daarna aan de slag gegaan met het creëren van een eigen schoolcultuur. Er werd al op dit vlak een Natuurlijk Leren Plein ingericht.  ‘Deze nieuwe vakrichting past daar dan ook prima bij,’ laat Nicole Schölvinck weten. ‘Vertrouwen, trots, verantwoordelijkheid, ontwikkelen, samenwerken, wereldburger. Het zijn kernbegrippen die bij onze school passen. We zijn een kleine school en leerlingen komen uit Een en omstreken.  Lianne Heijs heeft inmiddels als leerkracht al ervaring opgebouwd met de nieuwe werkmethode. ‘Ik merk dat de kinderen het vak fijn vinden. Ze vragen tegenwoordig ‘wanneer gaan we weer aan de slag?’. Kijk, dan merk je dat je op de goede weg zit. Vanuit jezelf gemotiveerd raken om iets te doen, zelf kiezen, eigen invulling geven aan je idee. Kinderen leren veel door interactie en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces ervaring leert dat dat op deze wijze goed overkomt bij de andere leerlingen.’