Verschillende doelstellingen en tóch ook hetzelfde doel

k38

K38, Teken- en Schildergroep Roden en Kunstmomenten Noordenveld

RODEN – Volgende week opent in Kunstencentrum K38 de tentoonstelling ‘Zien’ van Kunstmomenten Noordenveld. Tegelijk houdt de Teken- en Schildergroep Roden, eveneens gevestigd in K38, een open dag. Kortom: de amateurkunstenaar wordt extra én volkomen terecht in het zonnetje gezet. De voorzitters Chiel van den Heuvel (Teken- en Schildergroep), Leo van der Heiden (Kunstmomenten Noordenveld) en Jelly van den Bosch (Stichting Galerie) zijn blij met die extra aandacht. De voorzitters vertellen.

Eerst maar een over de Teken- en Schildergroep. Voorzitter Van den Heuvel is maar wat blij met het ‘nieuwe’ atelier. ‘Bevalt echt uitstekend’, zegt hij. ‘Het is er ruim, licht en vooral gemakkelijk toegankelijk. In ons vorig onderkomen aan de Jasmijnlaan was het voor sommige leden een opgave de trappen op te komen en de zolder te bereiken’, zegt de voorzitter, die de samenwerking met K38 prijst. ‘De samenwerking is goed. De contacten tussen de bestuursleden van TSR en K38 zijn plezierig. We hebben nu vooral overleg over praktische zaken. Op termijn zou dat overleg wat meer programmatisch van aard kunnen worden, al verschillen de doelstellingen van ons en K38 natuurlijk wel. We houden ons beide met kunst bezig, maar wel op een heel verschillende manier. TSR is een vereniging met leden die plezier beleven aan tekenen en schilderen. Wij als bestuur moeten er vooral voor zorgen dat dit zo optimaal mogelijk gebeurt. De rol van K38 richt zich natuurlijk vooral op het faciliteren om kunst te maken en kunst te tonen. Neemt natuurlijk niet weg dat er mogelijkheden zijn voor gezamenlijke projecten. Dat vraagt echter ontwikkeltijd, terwijl beide besturen in de afgelopen periode vooral druk zijn geweest hun organisatie op de nieuwe locatie te huisvesten.’ De Teken- en Schildergroep Roden heeft geen relatie met Kunstmomenten Noordenveld. ‘Toch neemt een flink aantal leden regelmatig deel aan exposities die door Kunstmomenten georganiseerd worden’, vertelt Van den Heuvel. ‘Ook hier geldt: we houden ons beide bezig met kunst, maar de doelstelling is anders. De één faciliteert het scheppen van kunst en de andere in het tonen daarvan.’ De TSR houdt op 12 juli een open dag. ‘Dat heeft zeker ook met de komende expositie in K38 te maken die in het teken staat van de amateurkunst in Noordenveld. Er zullen bezoekers zijn die bij het zien van al dat moois ook graag zoiets zouden willen maken, en daar proberen wij op in te spelen. Dat men in elk geval weet waar men terecht kan als men wil gaan tekenen en schilderen.’ Van den Heuvel had tijdens de expositie het liefst elke dag de deur van het atelier willen openen. ‘ Dit is helaas organisatorisch niet mogelijk vanwege de vakantieperiode’’, zo laat hij weten.
Leo van der Heiden is sinds twee jaar voorzitter van Kunstmomenten Noordenveld. Hij nam twee jaar geleden de hamer over van Fokko Rijkens. ‘ Verkuno houdt jaarlijks een open atelierroute in Noordenveld’, legt Van der Heiden uit. ‘Ruim vier jaar geleden kwam Fokko na deze atelierroute met enkele mensen in gesprek over het punt dat een vergelijkbare route ook voor amateurkunstenaars leuk zou zijn. Uit dat gesprek is een initiatiefgroep ontstaan die de eerste route voor amateurs heeft voorbereid. Dit was overigens meteen een succes met ruim zestig deelnemers. Het succes vroeg om herhaling en daarom is Stichting Kunstmonumenten Noordenveld opgericht. Inmiddels ben ik dus voorzitter en Fokko is nog aan ons verbonden als adviseur.’ De formule is de afgelopen vier jaar steeds ietsje veranderd. ‘ Bij de eerste route lag de nadruk op exposeren thuis en daar werden de gasten ook ontvangen, met voor de mensen voor wie het lastig was om thuis te exposeren de mogelijkheid om op een centrale plaats te exposeren. Wij zoeken daar dan ruimte voor. Na de route met als centrum Norg in 2013 kwam er kritiek dat er in het najaar teveel vergelijkbare activiteiten gehouden worden. Bovendien werd de gehele gemeente Noordenveld als te groot ervaren met als gevolg dat deelnemers aan de randen weinig bezoek hebben gehad. De route dit jaar was daarom veel compacter, met Veenhuizen als centrum. We hadden veertig deelnemers in verschillende gebouwen in Veenhuizen en bij kunstenaars thuis in een straal van ongeveer tien kilometer rond Veenhuizen. En zo proberen we ons doel, het bieden van een podium voor amateurs, waar te maken. We hebben geen leden, deelnemers worden geworven door informatie in de media, onze website en via social media. De groep deelnemers varieert. Er komen telkens weer nieuwe gezichten bij en aan de andere kant haken er ook kunstenaars af. Fokko maakte ons attent op de mogelijkheid om een expositie te organiseren in Kunstencentrum K38. Dit past prima in onze doelstelling. De expositie ‘Zien’ , waaraan twintig amateurs deelnemen, wordt gehouden van 11 juli tot 2 augustus. De werving heeft in eerste instantie plaatsgevonden onder de deelnemers aan de route in Veenhuizen. Door wat misverstanden wat betreft de datum bleven er van de oorspronkelijke tien kandidaten slechts twee over. Een van hen heeft toen heel veel moeite gedaan om deelnemers te werven, ondermeer bij de TSR. De reacties waren zo enthousiast, dat er een maximum van twintig gesteld moest worden. Er moesten uiteindelijk zelfs een aantal mensen teleurgesteld worden’, laat Van der Heiden weten. Thema is dus ‘Zien’. ‘ Zien is meer dan kijken. Het is de schoonheid van kunst beleven en ervaren. Bovendien willen amateurs natuurlijk graag van de mogelijkheid gebruikmaken om hun werk te laten zien. We gaan uit dat het een succes wordt en dat dit om herhaling zal gaan vragen.’

Jelly van den Bosch dan. Zij is voorzitter van Stichting Galerie, verantwoordelijk voor de exploitatie van K38. ‘ Sinds de spectaculaire opening in oktober biedt K38 de inwoners van Noordenveld en bezoekers van elders een scala aan activiteiten. In de galerieruimte waren sindsdien al een reeks aan exposities te zien, waarbij uiteenlopende vormen van kunst onder de aandacht werden gebracht. We hadden als bestuur rekening gehouden met een aanloopperiode, maar de bezoekersaantallen doen nu al zeker niet onder voor wat we in onze vorige ruimte gewend waren. K38 ziet ook een taak weggelegd op het terrein van cultuureducatie. Daartoe behoort het stimuleren van vormen van kunstbeoefening. En hoe stimulerend kan het niet zijn om eens kennis te maken met wat andere inwoners van Noordenveld in dit verband kunnen laten zien. Om die reden wil K38 een keer per jaar een organisatie op het terrein van de amateur kunstbeoefening in de gelegenheid stellen hun werk tentoon te stellen.’

K38 is blij dat de TSR een open dag houdt. ‘Het zijn onze directe buren. Je zou kunnen zeggen dat we een ‘twee-onder-een-kap’ zijn als Kunstencentrum. We hopen dat inwoners van Noordenveld gestimuleerd kunnen worden door het bezoeken van ieders activiteit. En wie weet vloeien er nieuwe contacten uit voort voor beide organisaties. En natuurlijk hopen we zelf dat nieuwe bezoekers nog eens terugkomen in KL38.’

De open dag van de TSR is dus op zondag 12 juli van 13.00 uur tot 17.00 uur. De tentoonstelling ‘Zien’ duurt van 11 juli tot en met 2 augustus. Open: woensdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt een euro, kinderen en ‘vrienden van K38’ mogen gratis naar binnen. Zie ook www.kunstencentrumk38.nl.