Vertekend beeld aantal inwoners Noordenveld

NOORDENVELD- Het aantal inwoners van de gemeente Noordenveld roept een vertekend beeld op. “Een forse afname met 1070 personen zou je zeggen,” aldus burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld. “Cijfermatig gezien klopt het, maar feitelijk is dit een vertekend beeld. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Noordenveld de administratieve inschrijving verzorgt van alle nareizigers – familieleden van asielzoekers- die hierin Nederland komen wonen. Onze gemeente schrijft deze mensen in voor alle gemeenten in Nederland. In een traject van maximaal 5 dagen zijn alle administratieve handelingen afgehandeld. Daarna vertrekken de gezinsleden om herenigd te worden met hun familie die al in Nederland woont”.

“Op dit moment zijn alle gemeenten in Nederland nog bezig om gegevens van deze nareizigers op te vragen bij ons. Dat doen ze nog per 31 december. Eigenlijk is nu nog niet te zeggen hoeveel inwoners we hebben. Dit kan pas per 15 februari. Dan maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek de balans op van alle gemeenten in Nederland. En dan weten we ook in Noordenveld of we gekrompen of gegroeid zijn. Op dit moment is het zelfs zo dat als we de na-reizigers buiten beschouwing laten we met 103 personen zijn gegroeid, maar zoals ik al zei op 15 februari weten we meer.”