Vervanging rioolstelsel boosdoener bij verzakkingen Oudgenoegstraat

Gemeente voelt zich verantwoordelijk en wil schades spoedig oplossen

RODEN – Het resultaat van het onderzoek van CRUX liegt er niet om. De oorzaak van de verzakking aan de twee gestutte woningen en de overige geconstateerde schade, is toe te schrijven aan de vervanging van de riolering. ‘Wellicht dat de extreme droogte hierin ook nog een rol speelde, maar de hoofdoorzaak is in ieder geval de riolering’, lichtte burgemeester Klaas Smid vorige week in een persbijeenkomst toe.
De burgemeester onderstreepte dat de gemeente Noordenveld zich verantwoordelijk voelt voor de schade gevallen, maar dat zij daarmee niet zegt dat ze ook daadwerkelijk verantwoordelijk zijn. Dat moet immers nog nader worden uitgezocht. De burgemeester benadrukte echter dat de gemeente Noordenveld zal zorgen voor een nette afhandeling van de schades en dat het op zoek gaat naar een ‘structurele oplossing waar ruimte zal zijn voor maatwerk.’
Voor de gemeente Noordenveld is de uitkomst van het onderzoek een bittere pil. ‘Dit komt stevig binnen’, erkende Smid. ‘De boodschap is hard, maar duidelijk. Nu is het onze taak om naar de meest urgente gevallen te kijken en samen met de inwoners een oplossing te vinden.’ Hiermee doelt Smid op de bewoners van de acht woningen aan de Oudgenoegstraat. In totaal zijn er 58 schademeldingen bekend bij de gemeente Noordenveld, vrijwel allemaal afkomstig uit de wijk Middenveld. De schade varieert van enkele ‘schoonheidsscheuren’, tot grote problemen in het huis.
Over de totale schade is nog weinig te zeggen. Smid wilde hier dan ook niet aan. Wethouder van financiën Alex Wekema gaf in ieder geval te kennen dat de gemeente Noordenveld over de financiële middelen beschikt om zorg te dragen voor de getroffen inwoners. Momenteel regelt Noordenveld bijvoorbeeld al de huisvesting van de twee gezinnen die uit hun huis werden geplaatst. Verder achtte Smid het financiële plaatje van ondergeschikt belang. ‘Het gaat hier om de inwoners.’
Smid liet overigens nog weten blij te zijn met de snelle afhandeling van het onderzoek door CRUX. ‘Gelet op de moeilijkheidsgraad van het onderzoek, hebben wij vlot gehandeld’, sprak hij. Daarnaast gaf hij te kennen dat de gemeente de komende maand met de getroffen inwoners zal gaan praten. ‘We willen namelijk niet dat inwoners hier nog maanden last van hebben. Als gemeente willen we de schade zo snel mogelijk oplossen. Op welke termijn dat gebeurt, is afhankelijk van de gesprekken met de bewoners. We willen maatwerk leveren en dat dus kan de duur van de afhandeling verschillen’, aldus Smid.

Opgelucht

Bewoners van de acht woningen in de Oudgenoegstraat kregen het nieuws in de ochtend voorafgaand aan de bijeenkomst al te horen. Volgens Smid waren de inwoners opgelucht dat er een duidelijke oorzaak kon worden gegeven. ‘Als er meerdere oorzaken waren aan te wijzen, had dat het proces bemoeilijkt’, aldus Smid. Daarnaast lieten de inwoners volgens Smid weten tevreden te zijn over de manier waarop de gemeente tot nu toe met hen is omgesprongen. Dit laatste bevestigde ook Johnny de Jonge, één van de bewoners die vanwege de verzakkingen zijn huis uit moest. ‘Het is goed nieuws. Of ik opgelucht ben? Nou, het is een goed begin. Nu moeten we verder kijken met de verzekering, maar ik heb er vertrouwen in dat als de verzekering tekortschiet, de gemeente zal bijspringen.’ De Jonge, die al maanden in Norg woont, heeft de toezegging gehad daar in ieder geval nog tot 1 oktober te wonen. ‘Ik heb niets te klagen over de gemeente Noordenveld’, zegt hij. De Jonge heeft zich allang verzoend met de gedachte dat hij niet meer zal terugkeren in zijn woning aan de Oudgenoegstraat. ‘Dat wist ik vanaf september al. Sindsdien ben ik bezig geweest om niet failliet te gaan. Dat ziet er momenteel goed uit.’

Bijzondere grond

De schades aan de woningen hebben mede te maken met de variatie van grondsoorten in het gebied. Zo is er een topzandlaag, een leem/kleilaag en potklei aanwezig. Deze grondsoorten zijn zeer krimp- en zwelgevoelig, waardoor ze ontzettend gevoelig zijn voor veranderingen van bijvoorbeeld de grondwaterstand.

Andere wijken

Of ook andere wijken te kampen zullen krijgen met dergelijke problemen, is nu nog niet te voorspellen. ‘Dat is spoor 2, zoals we dat noemen’, zei Smid hierover. ‘Nu zitten we op spoor 1, wat zich richt op een zo snel mogelijke afhandeling van de ontstane schades. Spoor 2 is het kijken naar hoe dit is ontstaan en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Daarbij zullen we zeker kijken naar andere wijken in Roden.’
Gemeentesecretaris Marinus van der Wal vertelde tot slot dat de gemeente Noordenveld gaat kijken naar de mogelijkheid voor een monitoringssysteem. Dat systeem moet bewegingen in de bodem kunnen registreren, zodat eventuele schades zoals deze kunnen worden voorkomen. 

Weer huizen verzakt

Aan Den Dam zijn afgelopen week acht huizen ontruimd vanwege verzakkingen. Volgens Woningcorporatie Woonborg zijn de huizen ernstig beschadigd. Metingen van Woonborg geven aan dat de woningen onbewoonbaar zijn. Al eerder werden huurders uit woningen in die straat opgevangen uit een hotel.
Het bericht over de verzakkingen kwamen daags na het nieuws dat de werkzaamheden aan de riolering in de wijk Middenveld voor ernstige schade heeft gezorgd. Of de verzakkingen met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk.