Vervanging rioolstelsel boosdoener bij verzakkingen

RODEN – Het resultaat van het onderzoek van CRUX liegt er niet om. De oorzaak van de verzakking aan de twee gestutte woningen en de overige geconstateerde schade, is toe te schrijven aan de vervanging van de riolering. ‘Wellicht dat de extreme droogte hierin ook nog een rol speelde, maar de hoofdoorzaak is in ieder geval de riolering’, lichtte burgemeester Klaas Smid eerder vandaag in een persbijeenkomst toe.

De burgemeester onderstreepte dat de gemeente Noordenveld zich verantwoordelijk voelt voor de schade gevallen, maar dat zij daarmee niet zegt dat ze ook daadwerkelijk verantwoordelijk zijn. Dat moet immers nog nader worden uitgezocht. De burgemeester benadrukte echter dat de gemeente Noordenveld zal zorgen voor een nette afhandeling van de schades en dat het op zoek gaat naar een ‘structurele oplossing waar ruimte zal zijn voor maatwerk.’
Voor de gemeente Noordenveld is de uitkomst van het onderzoek een bittere pil. ‘Dit komt stevig binnen’, erkende Smid. ‘De boodschap is hard, maar duidelijk. Nu is het onze taak om naar de meest urgente gevallen te kijken en samen met de inwoners een oplossing te vinden.’ Hiermee doelt Smid op de bewoners van de acht woningen aan de Oudgenoegstraat. In totaal zijn er 58 schademeldingen bekend bij de gemeente Noordenveld, vrijwel allemaal afkomstig uit de wijk Middenveld.

Opgelucht

Bewoners van de acht woningen in de Oudgenoegstraat kregen het nieuws vanochtend al te horen. Volgens Smid waren de inwoners opgelucht dat er een duidelijke oorzaak kon worden gegeven. ‘Als er meerdere oorzaken waren aan te wijzen, had dat het proces bemoeilijkt’, aldus Smid. Daarnaast lieten de inwoners volgens Smid weten tevreden te zijn over de manier waarop de gemeente tot nu toe met hen is omgesprongen.

Bijzondere grond

De schades aan de woningen hebben mede te maken met de variatie van grondsoorten in het gebied. Zo is er een topzandlaag, een leem/kleilaag en potklei aanwezig. Deze grondsoorten zijn zeer krimp- en zwelgevoelig, waardoor ze ontzettend gevoelig zijn voor veranderingen van bijvoorbeeld de grondwaterstand.

Andere wijken

Of ook andere wijken te kampen zullen krijgen met dergelijke problemen, is nu nog niet te voorspellen. ‘Dat is spoor 2, zoals we dat noemen’, zei Smid hierover. ‘Nu zitten we op spoor 1, wat zich richt op een zo snel mogelijke afhandeling van de ontstane schades. Spoor 2 is het kijken naar hoe dit is ontstaan en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Daarbij zullen we zeker kijken naar andere wijken in Roden.’