Vier starterswoningen in Roderveld IV

RODEN – Er worden maximaal vier goedkope koopwoningen gebouwd op een kavel in Roderveld IV. Dit naar aanleiding van de Stichting Jong en Duurzaam Nieuw Roden. De vier woningen krijgen alle vier een maximale V.O.N. prijs van 150.000 euro. De stichting betaald een prijs van 133 euro per vierkante meter en een totale kavel zal in één keer worden verkocht aan de stichting. Bovendien neemt de stichting de mogelijkheid van erfpacht in overweging en krijgt het een tegemoetkoming van zesduizend euro in de begeleidingskosten. Roderveld IV is op dit moment de enige locatie waar op korte termijn, zonder het voeren van een planologische procedure, gestart kan worden. In Roderveld IV heeft de stichting op een prachtige locatie grote kavels tot haar beschikking, kan directe gebouwd worden en heeft de stichting maximale vrijheid voor wat betreft het ontwerp van de woningen. Individuele woningen mogen maximaal 155.000 euro kosten. Indien één van de woningen duurder uitvalt, is er niet meer sprake van een goedkope koopwoning en is het voorstel over de grondprijs eenvoudigweg niet meer van toepassing. De kavel die wordt aangeboden is ruim, en ook de individuele kavels zijn ruim te noemen. Hierdoor is de grondprijs relatief laag. Om in de nabije toekomst speculatie met de woningen tegen te gaan, wordt een antispeculatiebeding in de overeenkomst opgenomen.