Vijfde verloting vergadert

RODEN – Afgelopen woensdag is de jaarvergadering van de Wijkbelangenvereniging Vijfde Verloting gehouden. Naast de standaard agendapunten kwamen drie actuele thema’s aan bod die de wijk raken. Als eerste kwam het thema “Landgoed Terheijl” aan de orde. De ontwikkeling van het gebied tussen Leek, Nietap, Roden en Nieuw Roden. Het bestuur van de Vijfde Verloting probeert meerwaarde in dit plan te creëren voor de bewoners door onder andere te sturen op toegankelijkheid van het groene gebied en veiligheid van schoolgaande jeugd. Daarnaast kwamen de ontwikkelingen van de gemeente Noordenveld als dé fietsgemeente van Nederland aan bod. Daarin werd aangegeven dat bijvoorbeeld gewerkt wordt aan de ontwikkeling van vijf mountainbike routes maar dat er ook veel aandacht komt voor het fietsverkeer binnen het dorp. Als laatste kwam de stand van zaken rondom het vijveronderhoud aan bod. Zoals bekend zijn waterpartijen in de Vijfde Verloting op veel plaatsten aanwezig. Daardoor is een brede gevarieerde flora en fauna te zien. Vooral het ijsvogeltje is een bijzonder fraaie verschijning. Maar daar hoort natuurlijk ook een goed beheer van dit watergebied bij. Daarvoor slaan de gemeente en de aanwonenden de handen ineen.