Vijftig mille in Fonds Leefbaarheid Noordenveld

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld wil initiatieven stimuleren die bijdragen aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Verder wil het gemeentebestuur dat inwoners zolang mogelijk actief zijn en blijven in de maatschappij. Daarvoor is het Fonds Leefbaarheid ingesteld. Te denken valt aan culturele activiteiten voor jong en oud, zoals bijvoorbeeld de Voorleesestafette of het Festival Toen en Nu. Deze activiteiten moeten de binding binnen de dorpen bevorderen, maar het kan ook gaan om waardevolle historische projecten. Om voor het Fonds Leefbaarheid in aanmerking te komen is er een aantal spelregels. In de aanvraag moet duidelijk staan hoe de activiteiten bijdragen aan de leefbaarheid in Noordenveld. Zo moeten de activiteiten bijdragen aan de participatie van inwoners bij hun wijk of dorp. Verder moeten deze activiteiten de leefbaarheid in de wijk of het dorp bevorderen. Het is de bedoeling  dat de aanvrager zelf zorgt voor 25% van het totaal benodigde bedrag. Dit moet blijken uit een beknopte financiële begroting. Per aanvraag wordt maximaal  € 2.000.- verstrekt. Bij het subsidieloket van de gemeente is alle informatie over dit fonds beschikbaar. Er zit 50.000 euro per jaar in het Fonds Leefbaarheid. Is het geld op, dan kan de gemeente in dat jaar geen subsidie meer verlenen. Een aanvraag kan dan wel opnieuw ingediend worden voor het volgende jaar. Het fonds Leefbaarheid past binnen de visie op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) “Voor en met elkaar”. De kern is dat iedereen meedoet in Noordenveld. Meedoen betekent: je draagt bij, je werkt samen, je telt mee. De gemeente doet ook mee, hiervan is het Fonds Leefbaarheid een voorbeeld.