Visuele boominspectie Noordenveld

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld heft een omvangrijk bomenbestand. Jaarlijks wordt daarvan ongeveer een zesde deel geïnspecteerd in het kader van de wettelijke zorgplicht. Bij deze inspecties worden bomen visueel gecontroleerd op conditie, kwaliteit, eventuele gebreken en onderhoudstoestand. Door hier achteraan de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen uit te voeren, blijft het bomenbestand in goede en veilige staat. Voor de komende drie jaar heeft de gemeente Noordenveld een contract gesloten met BTL Bomendienst. Dit bedrijf zal de komende drie jaar enkele tienduizenden bomen visueel inspecteren en advies uitbrengen aan de gemeente. Dit jaar start de inspectie in week 45 en wordt voor de Kerst afgerond.