Vleermuizenkasten bij OBS de Marke

RODEN – Wethouder Alex Wekema hing vorige week de eerste van een aantal vleermuizenkasten op in de buurt van De Marke in Roden. Dit schoolgebouw moet binnenkort gesloopt worden. Voordat hiermee begonnen kan worden, moet volgens de Wet Natuurbescherming onderzocht worden of er beschermde diersoorten in het gebouw zitten. Noordenveld heeft een ecologisch onderzoek laten uitvoeren, waaruit is gebleken dat er vleermuizen in en om het gebouw verblijven. De gemeente moet nu zorgen voor tijdelijke, vervangende verblijfplaatsen voor de vleermuizen.  Nu maar hopen dat het effect heeft, zodat men snel tot sloop van het oude Markegebouw over kunnen gaan.