Vluchtelingenwerk: ‘Locatie biedt mogelijkheden tot samenwerking’

CBN 122 biedt onderdak aan vele partijen

RODEN – Aan de Ceintuurbaan Noord in Roden is op nummer 122 een verzamelgebouw ontstaan die maatschappelijk betrokken organisaties bundelt. Een goede zaak, zo vindt de gemeente Noordenveld, want het was altijd al een wens om de huisvestingsproblematiek voor deze organisaties voor langere tijd op te lossen. Kledingbank, Boekenmarkt, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, stichting Queri hebben er hun standplaats gekregen en ook zijn er samenwerkingsverbanden gelegd met onder andere Humanitas, Welzijn in Noordenveld en kerkelijke organisaties. Ceintuurbaan Noord gaat bekend worden onder de naam CBN 122.

Het lokaal is nu nog leeg, er is al wel geschilderd en de verwachtingen bij Dragoslav Milkovic (foto) zijn hoog gespannen. ‘De komende weken wordt het serieus. Dan gaan we namelijk verhuizen van ons huidige pand naar ons nieuwe onderkomen aan de Ceintuurbaan Noord 122. We kijken er erg naar uit. Laten we vooropstellen dat we ontzettend blij zijn met een ruimte voor het Vluchtelingenwerk in Roden. Dit met allerlei andere organisaties is heel mooi. Deze locatie biedt mogelijkheden tot samenwerking,’ zegt Dragoslav Milkovic. Hij is teamleider integratie bij Vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

Het vluchtelingenwerk in de gemeente Noordenveld kent een aantal aspecten gericht op integratie en inburgering van statushouders. Zo zijn er lessen in Nederlandse taal, inloopspreekuren gericht op maatschappelijke ondersteuning, arbeidsmarkt cursussen en trainingen. Bewustwording en versterking eigen talent zijn pijlers van de inzet.

Dragoslav Milkovic: ‘We gaan onze activiteiten hier in dit gebouw voortzetten. Er komen twee cursuslokalen, een spreekruimte en er komt een kantoor. Dit moet het kloppend hart worden van het vluchtelingenwerk in Noordenveld. Wat ik wel tegenkom op dit moment is dat we er in ruimte en zichtbaarheid iets op achteruit gaan. Mede gezien onze doelgroep, die graag fysiek wil overleggen, is deze ruimte nog niet echt optimaal. Maar ik zie het als een goede start en we gaan er met z’n allen iets moois van maken. Natuurlijk houden wij ons ook aan de coronamaatregelen. Veel gaat digitaal en alleen op afspraak met een tijdreservering kun je coronaproof nog bij ons langskomen voor vragen en informatie. Na onze ondersteuning vanuit het vluchtelingenwerk willen we dat statushouders zoveel mogelijk gebruik gaan maken van reguliere Noordenveldse loketten en organisaties.’

Het Vluchtelingenwerk is een organisatie waar professionals en vrijwilligers samenwerken in het ondersteunen en begeleiden van vluchtelingen. Zij begeleiden statushouders bij huisvesting, integratie taal en werk. De komende tijd zal vooral druk zijn met het inrichten van de ruimtes. ‘Ik hoop op een spoedige verhuizing en dat we ons uiteindelijk goed gaan settelen in dit gebouw. We gaan ons best doen, we maken er wat van.’  dmilkovic@vluchtelingenwerk.nl voor meer informatie.