VluchtelingenWerk zoekt huisbegeleiders

Roden vluchtelingenwerk

De gemeente Noordenveld heeft 2016 verkozen tot het ‘Jaar van de Vluchteling’. De Krant geeft hieraan gehoor door dit jaar met enige regelmaat te schrijven over dit onderwerp. Dit keer een gesprek met Dragoslav Milkovic.

NOORDENVELD – Door de instroom van asielzoekers in Nederland neemt ook de druk op de woningmarkt toe. Gemeenten krijgen vanuit het Rijk de opdracht om statushouders aan een woning te helpen. Statushouders zijn erkende vluchtelingen die in Nederland in elk geval voor de duur van vijf jaar mogen blijven. Ook de gemeente Noordenveld krijgt meer dan voorheen te maken met deze opdracht, de zogenaamde taakstelling huisvesting statushouders. De organisatie VluchtelingenWerk is daarom in deze periode dan ook naarstig op zoek naar vrijwilligers die de statushouders in een eerste periode willen begeleiden en ondersteunen.

Dragoslav Milkovic (FOTO) is teamleider integratie VluchtelingenWerk Noord Nederland (VWNN). In de gemeente Noordenveld is hij binnen het lokale team van VWNN eindverantwoordelijk voor de integratiewerkzaamheden van de statushouders. Ook verzorgt hij samen met nog een paar andere vrijwilligers wekelijks op donderdagmiddag een inloopspreekuur voor statushouders in het Inwonersplein aan de Schoolstraat in Roden. ‘Hetzij rechtstreeks hetzij via vrijwilligers ben ik direct betrokken bij de integratie en de begeleiding van vluchtelingen. We hebben in onze gemeente al heel wat actieve mensen die ontzettend goed werk doen. Door de huidige instroom van statushouders verwacht onze organisatie dat we veel meer vrijwilligers nodig hebben. Ik hoop dat we daaraan de komende tijd kunnen voldoen,’ laat hij weten.

In de gemeente Noordenveld zijn alle dorpen in beeld waar statushouders kunnen worden geplaatst. Het grootste aandeel levert in dit geval het dorp Roden, maar ook Een, Norg, Peize, Nietap, Altena en Veenhuizen zijn in beeld. ‘Het liefst zoeken we per dorp begeleiders. Zij kennen het dorp en de omgeving het allerbest. Per huisbegeleiding gaan altijd twee vrijwilligers op pad. Zo sta je er nooit alleen voor. Een ervaren begeleider zal als coach optreden voor iemand die nieuw instroomt als vrijwilliger. Zo heb je steun aan elkaar,’ zegt Dragoslav Milkovic.

Vluchtelingen die in een nieuwe onbekende omgeving komen te wonen hebben het moeilijk. Vooral in de eerste weken zijn de contacten intensief en vooral gericht op praktische zaken. Het inrichten van de woning, het wegwijs maken in het dorp, het organiseren van veel regelwerk en de mensen in contact brengen met bijvoorbeeld een school, huisarts en dergelijke horen daarbij. Dragoslav Milkovic: ‘Voor de begeleiding per huis trekken we 18 maanden uit. Eerst moet er gewoon veel geregeld worden. Na verloop van tijd komen ook andere vragen naar voren. Hoe gaat het met je? Wat heeft het vluchten met je gedaan? Een periode waarin de begeleider veel meer een luisterend oor heeft. Dat past ook bij onze werkwijze. We begeleiden naar zelfredzaamheid. We verwachten ook dat de mensen steeds meer zelf gaan doen en wij meer gaan loslaten. Als het gaat om tijdsinvestering denk ik dat je een dagdeel tot twee dagdelen per week moet schatten. De ene keer wat meer dan de andere. Vergeet niet dat vluchtelingen hier in Nederland begingen met een grote achterstand. Zij kennen de omgeving niet, kennen niet of nauwelijks Nederlands en ook als het om werk gaat hebben zij een achterstand. Begeleiding in taal en scholing is dan ook van belang. Ook daar kunnen vrijwilligers een rol in spelen.’

Wie meer informatie wil en of zich wil opgeven als vluchtelingenbegeleider kan bellen met Dragoslav Milkovic 06 109 67 291, donderdagmiddag langskomen op het inloopspreekuur of mailen met dmilkovic@vwnn.nl. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.