Voedselbank Noordenveld naarstig op zoek naar secretaris

RODEN – De Voedselbank Noordenveld is op zoek naar een secretaris. Het is de bedoeling dat deze dame of heer volledig lid wordt van het bestuur. Ook is de secretaris het eerste aanspreekpunt van de Voedselbank.

Alle medewerkers van de voedselbank zijn vrijwilligers die een steentje bij willen dragen aan de tijdelijke verlichting in de moeilijke situatie van dorpsgenoten. Naast de vrijwilligers op de werkvloer is er een enthousiast bestuur dat uit vijf personen bestaat. Het bestuur onderhoudt contacten met – en boren nieuwe mogelijkheden aan bij – ondernemers uit de omgeving, met instellingen, overheden en particulieren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de vrijwilligers, fondsenwerving, investeringen en communicatie. Ze vergadert één keer per maand op het kantoor van de voedselbank in Roden. Het huidige bestuur heeft korte lijntjes met elkaar en met de vrijwilligers op de werkvloer.

Tot de werkzaamheden behoren onder andere  het voorbereiden en notuleren van de maandelijkse bestuursvergaderingen. De overige administratieve taken zijn onder andere in- en uitgaande post/mail en het bijhouden van een (digitaal) archief. De meeste werkzaamheden zijn vanuit huis uit te voeren en zijn te doen in gemiddeld vier uren per week. Meer weten? Stuur een mail naar secretariaat@voedselbanknoordenveld.nl of bel met Richard Coenrady, voorzitter van de voedselbank 06-15026347.