Vogelcursus over Wintergasten

pestvogel-de-krant-vogelcursus

RODEN – De Vogelwerkgroep van IVN Roden organiseert een minicursus over wintergasten, vogels die hier in de winterperiode verblijven en in de lente weer naar hun broedgebieden vertrekken. Tijdens de cursus worden de meeste soorten behandeld; hoe zijn ze te herkennen, wat is hun gedrag, in welke aantallen komen ze hier voor, enzovoorts. De cursus wordt verzorgd door Cees Koelewijn en vindt plaats op 26 november en 4 februari in het verenigingsgebouw van de Vrije Tijd Tuinders aan de Westeresch in Roden, aanvang 19.30 uur. Op de zaterdagen erna, op 28 november en 6 februari gaat u onder begeleiding van ervaren gidsen in het Lauwersmeergebied op zoek naar deze wintergasten. De kosten bedragen slechts € 7,50 voor leden en donateurs van IVN Roden. Anderen betalen € 15,- en dat is inclusief consumpties. De reiskosten worden verrekend met de chauffeur.

Opgave: tel 050 5010740 of per email ivnroden@hetnet.nl.