Vogelshow in De Enter

vogelshow1

Ons genoegen als kwart eeuw samen in beweging

HAULERWIJK – Vogelvereniging Ons Genoegen uit Haulerwijk. Wie kent ze niet? Al was het alleen al om de jaarlijkse vogelshow die de actieve club organiseert. Van 22 oktober tot en met 25 oktober is het weer zover. Dan is dorpshuis de Enter weer het domein van vogelliefhebbers. De vogelshow wordt dan al voor de 25e keer georganiseerd. Niet zo verwonderlijk, want Ons Genoegen bestaat dit jaar ook precies een kwart eeuw. Om precies te zijn werd de vereniging opgericht op 6 november 1989.

Het prachtige jubileum van de vereniging wordt uiteraard gevierd. Tijdens het aanstaande jubileum worden vier personen gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap. Mensen die dus al vanaf de oprichting bij Ons Genoegen betrokken zijn en zijn gebleven. Daarbij organiseert de vereniging weer een vogelshow/tentoonstelling in dorpshuis De Enter. Op deze show zullen vogels te zien zijn zoals grote parkieten, papagaai-achtigen, kanaries en tropische vogels. Ook is er een verkoopklasse aanwezig waar de inzenders hun gevogelte zowel kunnen kopen als verkopen. Het gehele dorpshuis is hiervoor afgehuurd. Op de bijzondere tentoonstelling worden de ingezonden vogels gekeurd door keurmeester van de NBVV op ondermeer kleur, postuur en conditie. De mooiste en beste vogels worden gewaardeerd met een eerste, tweede of een derde prijs. De entree voor de vogelshow is gratis.

Vogelvereniging Ons Genoegen werd opgericht op 6 november 1989 en telt momenteel ongeveer zestig leden. Toen de vereniging begon, telde de club 25 leden. Ons Genoegen is vooral een gezellige vereniging, die bijzonder veel voor haar leden doet. Zo is er iedere maand van september tot en met april een contactavond met filmavonden, lezingen over voeders en ziektes en natuurdia’s. Deze avond zijn overigens voor iedereen vrij toegankelijk. Ook voor niet-leden. Verder is de vereniging te vinden op de Snikke en avondmarkten. Voor tips, raad en daad.

Motto van de vereniging is ‘samen in beweging’. Ons Genoegen wil leden aanzetten om actief deel te nemen aan de groei en instandhouding van de vereniging. Nodig ook, want veel vogelverenigingen hebben het lastig, zeker wat betreft de aanwas van jeugd. En dat terwijl het houden van vogels zo’n prachtige hobby is. Bovendien heeft het gewoon voordelen om lid van Ons Genoegen te zijn. Er is kruisbestuiving over allerlei onderwerpen met betrekking tot het houden van vogels, kweken, ringen en hokken. Er is altijd advies en leden krijgen een kweeknummer op naam en hulp bij de aanschaf van ringen. Bovendien ontvangen leden van maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. En uiteraard de gezelligheid. Het samen met een hobby bezig zijn.

De vogelshow van de vereniging van voorzitter Hans Timmer begint op woensdag 22 oktober om 19.30 uur en eindigt zaterdag 25 oktober om 12.00 uur.

Vogelvereniging Ons Genoegen
Opgericht: 6 november 1989
Voorzitter: Hans Timmer
Bestuur: Willem Bijlsma (secretaris), Jan Vonk (penningmeester), Henk Oppers en Johannes Hofsté.
Website: www.vogelverenigingonsgenoegen-haulerwijk.nl

Openingstijden vogelshow:
Woensdag 2 2oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur. Donderdag 23 oktober van 13.00 uur tot 22.00 uur. Vrijdag 24 oktober van 13.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 25 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur.

vogelshow2