‘Volkshuisvesting en het jaar van de vluchteling’

Politiek Noordenveld

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Vluchtelingen, volkshuisvesting en Programmabegroting 2016. Dat vooral was vorige week aan de orde. Zowel de maandag bij de discussies in tweede termijn… Maar ook tijdens een professioneel opgezette inspraakronde Volkshuisvesting de donderdagavond in hetzelfde gemeentehuis. Maandag kregen de beraadslagingen een verrassend slot. Vooral door toedoen van de splinternieuwe burgemeester Klaas Smid en … U kunt het nauwelijks geloven, opgetekend door mijn hand. Een doorslaggevende rol van Tineke Nieboer van LGN. Hoe de verassing tot stand kwam… Ik bewaar het tot het laatst…  De uitkomst kan ik U alvast verklappen… Volgend jaar 2016 heet het "Jaar van de Vluchteling"… Er werd €20.000 voor gereserveerd… Het college kwam de raad ruimhartig tegemoet. Niet minder dan vijf moties werden zonder stemming overgenomen… Over gezinsrelaties, Breedband buitengebieden, woningaanpassing voor ouderen en woningbouw, ook sociale… de begrotingsdebatten hadden dit jaar een experimentele opzet… Bijdragen in eerste termijn waren schriftelijk ingediend. Het college antwoordde ook schriftelijk en het is digitaal altijd een hele toer om de stukken onder ogen te krijgen. Dit alles was bedacht om middernachtelijke debatten te voorkomen. Dat is dan ook gemakkelijk gelukt, maar of dat het politieke debat ten goede kwam? Vooral Anne Doornbos (PvdA) waagde het te betwijfelen. In zoverre kreeg hij gelijk, dat het een enigszins tamme bedoening werd. Mondelinge betogen in tweede termijn bleken vaak een herhaling, van wat in eerste termijn schriftelijk was afgehandeld. Een uitzondering vormde de huisvestingsparagraaf, vooral waar het het sociale element betrof. Gemeentebelangen had zwaar ingezet in eerste instantie voor een voortvarend program voor woningzoekenden en statushouders. Terecht als we naar de ingeschrevenen in Noordenveld kijken… Zo’n 5000 in totaal. De statushouders niet meegerekend. Nu was inmiddels het rapport Companen uitgekomen. Ondanks 5000 woningzoekers betoogde dit rapport, in voorlopige samenstelling, dat het met de woningvoorraad wel meeviel. Aan de enorme hoeveelheid ingeschrevenen werd volledig voorbijgegaan. Toen wethouder Reint Jan Auwema, bepaald in politieke zin geen voorstander van Sociale Woningbouw (wat kost het wel niet), de vragen geheel overeenkomstig Companen beantwoorde, deed zijn fractie van Gemeentebelangen bij monde van Jos Darwinkel er op dit punt het zwijgen toe. Andere fracties waren hierdoor niet overtuigd. Anne Doornbos wees op de vele woningzoekenden, die illegaal in vakantiehuisjes woonden in de bossen… Waarop Reint Jan Auwema antwoordde, dat in zijn ogen de woningnood daarmee niet was aangetoond(..) Donderdag was dus de woonbijeenkomst… aanwezig naast bestuursleden uit de Zorg, de Wijken, vluchtelingenwerk, de politiek, ook veel vertegenwoordigers van huurders en veel corporabestuurders… omdat niemand de 5000 woningzoekenden naar voren bracht, deed ik dat maar. Ik werd onmiddellijk van repliek gediend door Baukje de Jager, in het dagelijks leven in de directie van Woonborg. Ongetwijfeld een aimabele dame, maar niet als je de grote nood cijfermatig te berde brengt. Dat viel wel mee, zei ze, hooguit 10 % kon je serieus nemen… Die reageerden als er huuraanbod was… de rest noemde ze "puntenpakkers"… die kon je niet meetellen. Toen ik zo’n reactie als bagatelliseren neerzette, liet ze duidelijk blijken, daar niet blij mee te zijn. Toen ik afgaande op uitlatingen van haar directeur Jacob Kielman de 25 te bouwen huizen in de Koerskamp in de Krant liet vermelden dat er wel zes keer zoveel vraag was, wou ze hier graag wat aan afdoen. Ach zei ze, die grote belangstelling was te verklaren, dat deze mensen niet precies wisten hoe groot de woningen waren. Voor de een was de woning te groot, voor de andere te klein… Toen ik dat opnieuw bagatelliseren noemde, raakte ze zichtbaar geïrriteerd. Ze speelde de vermoorde onschuld. Een vaak beproefde methode, die vaak de aangevallen persoon het gelijk aan  haar kant geeft… Mijn opmerkingen werden door mijn groepsvoorzitter Gerard Willenborg plenair vakkundig weggemoffeld. Ben je als woningzoekende mooi klaar mee. Je inschrijfgeld bij de corpora wordt opgestreken, je reële behoefte als woningzoekende wordt onder het tapijt geveegd, door politici.. en in innige samenwerking met een wethouder, de corpora en bovenal de onderzoekers van Companen, die de gemeente daar nog een gepeperde rekening van doen toekomen. Mijn aanval op Baukje was niet ongemerkt gebleven. Ik werd er onmiddellijk na de eerste ronde op aangesproken door een strenge Werner Damman, griffier in dienst der gemeente. Ik had me aan moeten melden. Op mijn verweer, dat ik dat als journalist nooit hoef te doen en hem als bewijs hiervan mijn rooie perskaart voorhield begon hij het over een andere boeg te gooien. Ik mocht me niet net de discussies bemoeien (als enige). Mijn verweer, dat ik meer was dan een journalist, ik ben bijvoorbeeld zelf ook woningzoekende en uitstekend thuis in het dossier, maakten hem niet wijzer… Hij dacht dat ik meerdere petten op had waar ik me onder verschool. Ik draag echter nooit een pet, laat staan meerdere, met mijn overvloedige haardracht. Daarop liet Werner weten dat hij mij op een fout had betrapt in deze column. Niet Colijn was Minister President, maar de Geer. Doelend op het statement van Colijn: "Ga maar rustig slapen", aan de vooravond van de oorlog… Toen ik die fout nog ruiterlijk toegaf ook liet ik de heer Damman in totale verbijstering achter… Wat men ook probeert… De feiten spreken voor zich. Men kan niet om 5000 woningzoekenden heen. Die Woonvisie, die begin volgend jaar verschijnt wacht ik dan ook met belangstelling af. Dat ik met deze teksten geen vrienden maak bij de corpora en bij Companen neem ik op de koop toe…  Companen mag van mij een fiks graantje meepikken uit de gemeenteruif, met hun onzinnige rapport over het evenwicht in 2030 in de woningmarkt(..) Als ze denken dat ze de toekomst kunnen voorspellen als een weerbericht kunnen ze wel eens van de regen in de drup komen… Net als die politici en corpora, die hun handenwrijvend menen te moeten volgen. Toch geen kwaad woord over de politici op het laatst tijdens de begrotingsvergadering. Er was al een tijdje gebrainstormd over een thema jaar… De meningen waren verdeeld. Een aantal fracties had het over het jaar van de ontmoeting… Tineke Nieboer LGN wist wel beter: "meneer de voorzitter" wendde ze zich tot Klaas Smid, "Ik geloof dat er zich een meerderheid voor het jaar van de Vluchteling aftekent…" "Ben benieuwd, waar U dat vandaan haalt" was de opmerking van het jonge raadslid Jos Darwinkel van Gemeentebelangen. Niet zo slim, want dit klonk erg uitdagend richting LGN. "Dan gaan we het maar in stemming brengen, dan weten we het zeker." Was de attente reactie van de burgemeester. Na stemming bleek LGN, PvdA, GL en nog een paar fracties met 12-10 gewonnen te hebben. Een zeldzame politieke combinatie. Jos Darwinkel maakte aanstalten onder de tafel te verdwijnen… het jaar van de Vluchteling staat in de steigers… er zullen heel wat Noordenvelders zijn, die dit niet snappen. Ik wel. Het was een handig staaltje politieke tactiek. Van Tineke Nieboer. Het draagvlak bleek juist groot genoeg…