Volkskerstzang in de Hullen

RODEN – Ook dit jaar wordt er een Volkskerstzang gehouden op Tweede Kerstdag.
Plaats van samenkomst is Sporthal de Hullen Ceintuurbaan Zuid 6 in Roden.
De aanvangstijd is  10.30 uur. Medewerking wordt verleend door Chr. Muziekver. Oranje o.l.v. Wilbert Zwier. Overdenking: Harm Jan Meijer met het Thema: Mag ik dan bij jou? Verder wordt medewerking verleend door Grietje de Jong. Als koor komt: het Vocaal Ensemble Roden o.l.v. Viola Land. De solo zang wordt verzorgd door: Linda v.d. Holst. Ook komen er dit jaar weer bewoners van Zorgcentrum de Hullen.

De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.