Volksvermaken Peize organiseert Palmpasenoptocht door het dorp

Dit jaar organiseert de Vereniging Volksvermaken Peize op zondag 20 maart de Palmpasenoptocht door het dorp. Op palmzondag start de Palmpasenoptocht bij de Kerk van Peize en café Ensing om 11.15 uur. Onder muzikale begeleiding wordt ongeveer een half uur tot drie kwartier gelopen. Voor de optocht is opgave vooraf niet nodig, iedereen, jong en oud mogen instappen en meelopen.

Volgens traditie is er de zaterdag voor palmzondag, dus op 19 maart a.s., het knutselen van de palmpaasstokken in het Dorpshuis Peize in Peize. Kinderen kunnen hier een palmpaasstok zo mooi mogelijk versieren. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 zijn, via de school, uitgenodigd om hieraan mee te doen. Het knutselen start ’s middags om 14.00 uur en is rond 15.30 uur afgelopen.

Opgeven voor het knutselen is wel noodzakelijk. Dit kan nog door het inleveren van de opgavestrook tot 17 maart via Dolf Venhuizen, Floralialaan 2, telefoon (050) 5034209 of Rianne Mensinga, Zetveld 1, telefoon (050) 5033754.

Opgave, onder vermelding van naam, school, groep, meehelpen ouders wel/niet en meelopen met de optocht wel/niet, via de e-mail is ook mogelijk: volksvermakenpeize@home.nl