‘Voor fusie, tegen oneerlijke fusie’

Tijdbom onder ‘SV Haulerwijk’

HAULERWIJK – Zaterdag Voetbal Vereniging Haulerwijkse Boys en Voetbal Vereniging Haulerwijk spelen volgend seizoen onder de naam Sport Vereniging Haulerwijk. De fusie is allang in kannen en kruiken. Maar die kruiken vertonen barsten. Sterker: het samenwerkingsverband staat op punt van knappen.

Sommige leden van VV Haulerwijk vinden de fusie- in de media wereldkundig gemaakt- voorbarig . “We zijn niet tegen de fusie, maar wél tegen een oneerlijke fusie”, vindt de zondagtak. Even terug in de tijd. Beide jeugdafdelingen zijn samengevoegd en spelen onder naam van HJC. Drie jaar terug werd er gestemd voor een algeheel samengaan . “40 procent stemde tegen. Omdat het draagvlak te klein was belandden de plannen in de ijskast”, zegt een woordvoerder. Volgens de zondagmensen ontstonden er twee jaar geleden personele problemen in het bestuur van HJC. “Er moest een coördinator komen om de jeugd, die slechts ‘bezigheidstherapie’ kreeg, weer betere training te geven. Een kandidaat voldeed aan het profiel. Vervolgens bleek er geen geld meer voor een coördinator.” Op de algemene ledenvergadering in december werden de plannen van de fusie ontvouwd. “Er wordt ouders zelfs wijs gemaakt dat als de fusie niet door gaat dat kinderen dan niet meer kunnen voetballen. Dat is niet waar. De jeugd blijft te allen tijde voetballen!. Bij de oprichting van HJC is ook vastgelegd dat het tenue niet mag bestaan uit clubkleuren van de moedervereniging. Er werd dan ook gekozen voor oranje-blauw. Maar wat schetst onze verbazing, lopen er later ineens spelers in zwarte broeken. De clubkleuren van de nieuwe vereniging zouden dus oranje-zwart worden. Het is maar een voorstel werd gezegd, maar het bleek al rond. Dan speelt er nog een feit. De voorzitter van Haulerwijkse Boys wordt tevens voorzitter van de nieuwe vereniging. Dat was niet de afspraak. En de bedoeling is dat er op zaterdag en op zondag gevoetbald wordt en niet dat er op termijn een keuze tussen zaterdag en zondag gemaakt wordt, zoals in de media is gemeld”.

Er is een fusiedocument opgesteld. In een mail werd gesteld dat er op donderdag 19 maart tussen 20.00 en 21.30 uur de mogelijkheid om vragen te stellen en informatie te vragen over het fusiedocument, dat in de ledenvergadering van 27 maart zou worden behandeld’. “Maar er is nooit ruimte geweest om vragen te stellen. Tachtig procent van de leden heeft dat document niet gezien. Kreeg het ook niet te zien. Er zijn statuten overtreden. Er staat een wet boven die statuten zo blijkt. ‘De notaris heeft gezegd’, is het stokpaardje. Er was geen stemmingscommissie aangesteld, zoals dit natuurlijk wel hoort. We hebben bezwaar aangetekend tegen dit stemmen. We gaan akkoord als er goed gestemd wordt. Kijk, die fusie komt er wel. Wat we er maar mee zeggen willen is dat een club als VV Haulerwijk dat volgend jaar tachtig jaar bestaat niet zomaar weggegooid kan worden. Haulerwijk is financieel gezond. De fusie was voor Haulerwijk geen noodzaak. We zijn niet tegen, maar we willen geen beslissing onder tijdsdruk. Het moet goed overwogen gebeuren. Wij willen een eerlijke stemming en inspraak. En duidelijkheid”. Feit is dat het proces van de stemming juridisch niet waterdicht is, zo werd door de VV Haulerwijk meegedeeld per brief.

Komende vrijdag wordt er dan opnieuw en definitief gestemd tijdens de algemene ledenvergadering in de kantine.