Voorbereidende werkzaamheden tunnel Peizerwold van start

PEIZE – Op maandag 11 maart 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de fietstunnel Peizerwold gestart. In de voorbereiding op de aanleg van de tunnel worden de rioleringen kabels en leidingen verlegd. Het verleggen van de riolering, kabels en leidingen vindt plaats in de weilanden naast de provinciale weg, waardoor het gemotoriseerd verkeer en fietsers hier geen hinder van ondervinden.
Ter voorbereiding zijn er verder bomen gekapt langs de provinciale weg. Twee bomen op de plek waar de tunnel onder de weg doorgaat en zes aan de noordzijde van de Zanddijk op de plek waar de hellingbaan van de fietstunnel aansluit op de Zanddijk. Om verstoring van een mogelijke vleermuisroute te voorkomen, zijn aan de zuidzijde van de Zanddijk nieuwe bomen geplant.