Voorbereidingen nieuwbouw OBS de Marke gestart

Stuurgroep moet invulling geven aan nieuw gebouw

RODEN – Een nieuw opgezette stuurgroep is begonnen met de voorbereidingen op de nieuwbouw van OBS de Marke. In Stuurgroep Nieuwbouw OBS de Marke is zowel de gemeente Noordenveld als OPON en Kidscasa vertegenwoordigd. Ook enkele bewoners nemen zitting in de stuurgroep.

‘De stuurgroep gaat het hele proces van de bouw aansturen, zoals het kiezen van een architect, een bouwbedrijf en alle andere bedrijven die nodig zijn om een school te bouwen’, laat wethouder Alex Wekema weten. ‘We willen dat er uiteindelijk een breed gedragen ontwerp komt te liggen.’ In de plannen komt extra aandacht voor verkeer en groen in de omgeving van de school.

Momenteel zitten leerlingen van De Marke nog in een noodgebouw. Het is maar de vraag wanneer ze daar weg kunnen. Noordenveld weet verder nog niet wanneer het oude gebouw gesloopt kan gaan worden. ‘We hopen zo snel mogelijk’, aldus Wekema. ‘Momenteel is men bezig met het verwijderen van asbest. De sloop van het gebouw is mede afhankelijk van het stikstofprobleem.’ De vleermuizen die in het oude gebouw zaten, lijken zo langzamerhand wel te verhuizen naar vleermuiskastjes in de buurt. ‘We zijn blij dat een aantal vleermuizen al een ander onderkomen hebben kunnen vinden.’

Ondertussen lopen de kosten voor het tijdelijke onderkomen van De Marke gewoon door. Maandelijks kost de noodlocatie al 10.000 euro. Vermoedelijk zal De Marke in totaal twee jaar gebruik moeten maken van de noodlocatie. De totale kosten voor plaatsing en huur komen daarmee dan op 1.343.000 euro. Hiervan komt 432.000 euro ten laste van de algemene reserve 2020.