‘Voorjaarsnota en extraatje in de laatste week’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Zo… het politieke werk zit er op. Voor de vakantie. Vorige week werden de behandeling van de Voorjaarsnota en nog wat extra punten in twee dagen geperst.. De voorjaarsnota was naar ‘s maandags gegaan en begon om 7.00 uur. Het restantje van het Raadsjaar ’15-’16 was op de woensdag en dat begon al om 18.00 uur met het presidium. Het tijdperk zit er op. Het jaar dat de Charismatisch burgervader Hans van der Laan met pensioen ging en vrijwel naadloos werd opgevolgd door Klaas Smid. Ook vertrok vrijwel ongemerkt de gemeentesecretaris Inge Bakker. Nee voor de behandeling van de Voorjaarsnota werd geen vuurwerk verwacht. Het werd in twee sessies behandeld en maandag waren de scherpe punten er al af. In gemoedelijke sfeer werden de maandag de cijfers en wat er voor stond behandeld. Behalve van een legertje ambtenaren, was er maar weinig publieke belangstelling. Wel hoorde ik duidelijke kritiek op de late verstrekking van stukken… Dat had alles te maken met de experimentele herinrichting van vergaderdata dit jaar. Die is duidelijk mislukt. Toen de stofwolken waren opgetrokken resteerde een hele lijst met zaken die dit jaar gerealiseerd waren zoals Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst, Noordenveld in Balans, het Begraafplaatsen plan, dat direct tot een hooglopend conflict leidde over het wegdrukken van de stamvader der Willemsen van Roderesch. Starten woningbouw op het Oosterveld in Norg. Zelfs de Albertsbaan werd genoemd…. daar bleef het bij, want eerst zal er naar een bom uit WO II gezocht moeten worden… Sociale huurwoningen werden heropgericht aan de Koerskamp Roden, waar onmiddellijk onenigheid over het toewijzingsbeleid uitbrak… kortom… Nadat ook de Krant erop wees, waarom de gemeentelijke overheid toch zoveel goede daden moet opsommen, want dat doet het bedrijfsleven toch ook niet… kwam ook daarop kritiek vanwege de vermeende scepsis… Anne Doornbos, fractieleider PvdA: "Het bedrijfsleven werkt niet met het geld van de belastingbetaler en legt daarvoor geen publieke verantwoording af(..) Beetje zure kritiek, maar dezelfde Anne Doorbos luidde de noodklok over de stagnerende Sociale Woningbouw. De Koerskamp is slechts vervanging van bestaande woningbouw. Het lijkt erop, dat de gemeente door zich te verschuilen achter de nota van Companen, de Corporaties slaafs volgt…" De verontrusting hierover, vooral omdat ook inmiddels Statushouders zich op de woonmarkt verdringen wordt door velen gedeeld. Westendorp (CU), Willenborg (CDA), Darwinkel (Gemeentebelangen), Klinkenberg (GL), Van Lookeren Campagne (D66) en ook Koekoek (LGN) sloten zich hierbij aan. Een motie, waarin dit werd verwoord werd met algemene stemmen aangenomen. Alleen het aandringen op "betrouwbare lijsten" werd geschrapt. De corporatie Woonborg zelf, die dat beweerd, kan zelf niet met andere lijsten komen, dan de bestaande van 7000 ingeschreven zoekers(..) ook vermelde de motie dat in den Haag moet worden aangedrongen, hoe snellere en goedkopere woningbouw in Noordenveld kan worden gerealiseerd. Ook een motie van Gemeentebelangen over incidenteel €50.000 in het kader van de BOR (beheer openbare ruimte) en twee ton permanent voor verbetering bermbemaaiing en verbetering aan de wegen. Een succes voor Hendrik Smeenge! Ook LGN had nog een succesje. Het ging over een motie over de Zorggelden. Samen met de andere oppositie partijen. Het ging over procedures, die verbeteringen behoeven. Die omhelsden 4 punten, die op een punt na welwillend door portefeuille houder Gerrit Alsema (CDA) werden beoordeeld. Weer aangenomen met algemene stemmen.
Tja je kunt wel zeggen dat dit in de beste verstandhouding werd afgehandeld. De felle oppositie door met name LGN is verleden tijd. Met gestrekt been komen ze zelden meer in. De laatste tijd steunen ze zelfs stevig sommige wethouders. Vooral Reint Jan Auwema (gemeentebelangen) word enthousiast ondersteund. Dat bleek niet alleen voor het nog niet erg concrete Noordenveld Op Fietse… Ook voor een hele serie geplande BMX routes werd een leuke som beschikbaar gesteld. Door Crowdfunding moet zo’n 3 ton bijeengebracht worden. LGN juichte het hardst. Zelfs Baas, bekend bankbediende uit Roderech juichte een gift van €25.000 door zijn werkgever de Rabobank hiervoor luidkeels toe. Dat kan een Raad in goede stemming wel waarderen. Melige opmerkingen over Baas, de klootschietende bankbediende met promotiekansen waren niet van de lucht. In die sfeer werd het Raadsgebeuren 2015-16 afgesloten. Ook ik stop 2 maanden met deze rubriek. Noordenveld op fietse…? Ik natuurlijk ook weer… ik fiets door en ben september weer hier terug. Tot dan!