Voorlopig ontwerp Roder centrum klaar

RODEN – Het voorlopige ontwerp voor de inrichtingsplannen voor de Heerestraat en Wilhelminastraat in Roden is klaar. Via de website van de gemeente kunnen mensen tot 16 juni reageren op het ontwerp.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en de bijbehorende ´verbeelding´ van de Heerestraat en Wilhelminastraat in Roden. Daarmee is een eind gekomen aan lange discussie over parkeerplaatsen in de Heerestraat. Op basis van het besluit is de afgelopen periode gewerkt aan het voorlopig ontwierp van de Heerestraat en Wilhelminastraat. Via de website kun je reageren op dit voorlopige ontwerp.

Uitnodiging digitale reactiemogelijkheid

Het was de bedoeling om het voorlopig ontwerp begin juni via een inloopbijeenkomst te presenteren aan belanghebbenden en geïnteresseerden. Dat is niet mogelijk door de Corona maatregelen. We willen niet onnodig vertraging oplopen en er is daarom gekozen voor een digitale inloop via de website.

Wie ideeën en suggesties heeft , kan dat laten weten via het reactieformulier. Dit kan tot en met 16 juni.  Vragen? Hiervoor kun je contact opnemen met de projectleider van de Heerestraat/Wilhelminastraat, Mark Smit, via 050 – 50 27 222 of via de mail: postbus@noordenveld.nl.  

Wat er gebeurt met de suggesties en ideeën

Als het kan nemen we deze over. Als dit niet kan dan leggen we uit waarom niet. Nadat het voorlopig ontwerp is aangepast wordt het als concept definitief ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor besluitvorming. Ook de suggesties en ideeën die niet zijn overgenomen worden voorgelegd aan het college met daarbij de redenen waarom een opmerking niet overgenomen kan worden. Het college stelt uiteindelijk het definitief ontwerp vast.

Start werkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2021

Nadat het ontwerp is vastgesteld worden het bestek en de technische tekeningen gemaakt. Aanbesteding van de werkzaamheden staat gepland in het eerste kwartaal van 2021. In het voorjaar van 2021 kan dan gestart worden met de uitvoering. De Heerestraat-Noord, tussen de Wilhelminastraat en de Touwslager, staat als eerste gepland. De overige delen van de Heerestraat en de Wilhelminastraat volgen in fases daarna. Hier is op dit moment nog geen planning van.

De voorlopige ontwerpen

Hieronder vind je de pdf-bestanden van de voorlopige ontwerpen downloadenpdfpdfVoorlopig ontwerp inrichtingsplan Heerestraat-Wilhelminastraat Roden (PDF, 7.93 MB)pdfVoorlopig ontwerp inrichtingsplan Heerestraat – Nieuweweg Roden (PDF, 4.13 MB)pdfVoorlopig ontwerp inrichtingsplan Wilhelminastraat Roden (PDF, 1.98 MB)

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.