Voortgang De Laatste Eer na meer dan 100 jaar in gevaar!

RODEN – Afgelopen jaar is een roerig jaar geweest voor begrafenis vereniging De Laatste Eer (DLE) te Roden. Vorig jaar mei 2017 is er een ledenvergadering belegd waar het bestuur haar plannen voor een overname wilde presenteren. Tijdens deze vergadering was er echter dusdanig veel commotie onder de aanwezige leden dat besloten is om deze vergadering niet verder doorgang te laten vinden. Voornaamste reden van de aanwezige meer dan 100  leden was dat men het betreurde dat een vereniging, die zo lang heeft bestaan, zou ophouden te bestaan en men vroeg zich af wat het bestuur had gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden om de voortgang van de vereniging te waarborgen. Daarnaast vond men de beweegredenen te kiezen voor deze overnamepartner niet voldoende onderbouwd. Als gevolg hiervan is een nieuwe vergadering belegd in september.

Daarnaast werd kwam het bestuur gaandeweg tot de conclusie,  in de periode tussen de twee vergaderingen, dat de meeste leden niets zagen in een overname door een andere partij en het liefst de vereniging voort willen zetten met nieuwe bestuursleden in plaats van een overname. Het huidige bestuur was en is echter niet in staat in de complexe wereld van begrafenissen en de diensten die daar bij horen een goed vergelijk te maken hetgeen zeer lastig is en heeft erkent dat dit wellicht op een andere wijze had moeten gebeuren. Op de Algemene Ledenvergadering van september 2017  heeft het bestuur bovenstaande ook aan haar leden kenbaar gemaakt. Om de vereniging die inmiddels meer dan 100 jaar oud is te kunnen laten voortbestaan is, nadat  in de vergadering het voorstel tot fusie is ingetrokken, door het huidige bestuur ook deze wens uitgesproken. Een wens om een nieuw te vormen bestuur en deze te laten bepalen of een doorgang op de huidige of andere wijze voor haar leden het beste zou zijn of alsnog een overname door een derde partij. Dit is iets wat nogmaals door alles wat er heeft gespeeld door het huidige bestuur niet meer is  te realiseren. Dat de voortgang van DLE leeft in Roden is wel gebleken uit de grote aanwezigheid op de laatste vergadering waar meer dan 200 leden aanwezig waren. De indruk werd ook gewekt voor, tijdens en na deze vergadering dat nieuwe bestuursleden zich wel zouden aanmelden voor een nieuw te vormen bestuur. Middels een brief zijn alle 3800 leden op de hoogte gebracht dat het fusievoorstel is ingetrokken en is een dringend beroep gedaan aan alle leden om zich aan te melden als nieuw bestuurslid. Tot grote teleurstelling van het huidige bestuur, die had gehoopt dat er zich voldoende bestuursleden zouden aanmelden, hebben zich slechts twee personen aangemeld. Daar waar het bestuur hoopte op voldoende nieuwe aanmeldingen om hun bestuurstaken over te kunnen dragen en een nieuw bestuur zich zou kunnen buigen over de voortgang van de vereniging heeft het aantal van 2 nieuwe aanmeldingen gezorgd voor een probleem hetgeen de voortgang van de Laatste Eer en haar diensten in gevaar brengt. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden dat de vereniging op houdt te bestaan, hetgeen betekent dat er voor alle leden in het geheel geen diensten meer wordt verleend. Het huidige bestuur doet  dan ook een zeer dringend beroep op alle leden van De Laatste Eer die de leeftijd van 70 nog niet hebben bereikt zich beschikbaar te stellen als bestuurslid en tezamen een nieuw bestuur te vormen en met elkaar te kijken wat het beste is voor al haar leden. U kunt uw belangstelling schriftelijk kenbaar maken en sturen naar “De Laatste Eer” Ceintuurbaan-Noord  129, 9301 NT Roden. Doe dit aub zo snel mogelijk en uiterlijk voor 15 juni 2018.  We hopen dat u zich in grote getale aanmeldt en niet denkt dat een ander het wel doet want gebleken is dat dit niet het geval is. Er ligt een mooie uitdagende en dankbare taak op u te wachten. Voor meer info tel 06-54978360.