‘Voortschrijdende inzichten’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt alle politieke bijeenkomsten en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Ik geef het toe. Ik ben beïnvloedbaar… ‘t Is waar. Ik heb wel wat kijk op de gemeentepolitiek. Voor goeie argumenten en een indrukwekkende presentatie ben ik gevoelig. Vorige week woensdag ging ik er eens lekker voor zitten. Raadsvergadering, insprekers, latertje… en Rolina… De laatste, Rolina Bekkema, ja lezers daar verheug ik me werkelijk op. Paar maand geleden was ze er ook. Ook toen luisterden publiek en raad ademloos. Dan die hakken, die de vloer in de raadzaal geselden. Ze durfde zelfs te twijfelen aan de ballen, of het gebrek eraan van de wethouder. Reint Jan Auwema zal d’r vast wel onrustig van geslapen hebben. Onverstandig? Ongetwijfeld! Deze succesvolle recreatieondernemer van het Ky hotel wilde de camping Ot en Sien onder haar beheer tot “Glamping” omvormen… Een soort oppimping van deze bejaardencamping. Volgens eigen zeggen had ze d’r maar liefst €17000 voor geboden. De gemeente echter vond dat te laag om serieus te nemen. Het werd haar niet gegund. Dat bleek na interventie van nestor Jan Kemkers van Gemeentebelangen… Rolina, weer met hakken, roze sjaal en smaakvolle make-up… “Dus U gunt het me niet, meneer Kemkers”… Verbeeld ik het me nou. Jan leek een beetje te krimpen… De gemeente beriep zich op “Voortschrijdende Inzichten”. Men wees op een strategische ligging. Vervreemding van onderdelen van landgoed Mensinge brengen risico’s met zich mee… Ikzelf kan er nog wel wat aan toe voegen. Grond in particuliere handen brengt overlast en misère. Ondernemers hebben vaak hele plannen. Als het op ontwikkeling aankomt, laten ze het echter vaak afweten. Recentelijk bleek dat. De centrumlocatie in Nieuw Roden, voor heen Beukerlokatie. De Vluchtheuvel in Norg. Voormalig pretpark voor kinderen. Nu heeft de verloedering toegeslagen. Onlangs de misère waarmee de Gemeente het verwaarloosde terrein aan de Vrijetijdsboulevard terugkocht van een zich terugtrekkende ondernemer van de er tegenoverliggende tentenhandel… Nee geen opsomming om vrolijk van te worden. Het gesternte, waaronder de fraaie Rolina Ot en Sien in handen wil krijgen, staat ongunstig. Terwijl ze weer haar hele ziel en zaligheid in de strijd wierp, inclusief haar ex-echtgenoot… De laatste om wat onduidelijke redenen…Dit alles voor overvolle tribunes op een al zeer laat tijdstip…vanaf 22.44 uur. De Starters namen daarvoor veel tijd in beslag… die willen woningen voor een steeds maar weer zachter prijsje en dan ook nog in Nieuw Roden. Opnieuw zijn het weer voortschrijdende inzichten, die dit voorkomen. Dat werkt de buurt niet mee. Dan zit er weer gif in de grond… Dan moet er weer wat van de grondprijs af. Het is altijd wat van het door teleurstelling steeds kleiner wordende groepje starters. Maar ja belofte maakt schuld… wethouder Henk Kosters zal zich nog vaak op het hoofd moeten krabben, om hier een mouw aan te passen. Dat wordt weer onderhandelen…
Voortschrijdende inzichten… Die waren weer ver te zoeken bij de behandeling van verordeningen rond de zo langzamerhand beruchte Participatie wet. Hoe meer de raad in het dossier duikt. Hoe meer voorlichting er uit de richting van het Werkplein komt… Hoe groter de neiging wordt, dat de raad zich in een ondoordringbaar jargon hult… De tribunes liepen langzaam tijdens deze treurige voorstelling leeg. Nu had wethouder Alex Wekema(PvdA) nog wat leuks bedacht aan het begin ook… Twee mensen hadden zich voor de “cliëntenparticipatie” gemeld en waren aanwezig. Op papier hadden ze in eenvoudige woorden rake opmerkingen geplaatst. Alex was de beroerdste niet hij las het voor. De aanwezigen hadden mij vooraf toevertrouwd de te moeilijke begrippen te vrezen. En ja hoor de participatie begrippen waren weer niet van de lucht. Als je je meldt bij het Werkplein, moet je niet raar staan te kijken dat je als klant of erger, cliënt wordt neergezet. Denigrerende begrippen? Men doet er daar niet moeilijk over. Steeds verzinnen ze wat nieuws. Ze zijn er om mensen aan banen te helpen. Let aan welke banen: Kans-, flex-, reguliere en garantiebanen… ze zullen nog wel wat meer bedenken… Dat worden lange en moeizame intakegespreken… men had het ook nog over boetes bij recidive… Jaja kom je al ongeschonden het containerbegrippenoerwoud uit. Men werkt met ‘draagvlakken’, trajecten’, ‘speerpunten’, ‘aandachtsvelden’ en evaluaties…Dreig je noch tegen een boete aan te lopen ook.  Voortschrijdend inzicht is gewenst. Maar de raad raakt nog eerder de weg kwijt in dit moeilijke taalfestival… Raad voor het te laat is en jullie niet meer voor de gewone kiezer te volgen zijn. Donder die onzinnige begrippen zo de container in. Welke kleur…? Zoek dat zelf maar uit!