Voorzitter Bernard Klaver over Koningsdag

Vrijdag 27 april aanstaande is het weer zo ver. Het is Koningsdag en met de viering van de verjaardag van ons regerend staatshoofd staat het centrum van Roden weer op zijn kop. Centraal punt wordt dit keer weer de Albertsbaan. Met de nieuwe inrichting een prima plek om de festiviteiten te houden.

Met het terugkeren op de Albertsbaan heeft het bestuur gekozen om een “rondje dorp” te maken. Rondlopen op de kindervrijmarkt, die iets anders is ingedeeld,  wordt dan ook echt een rondje door het dorpscentrum.

Het bestuur van de Oranje Stichting Roden, bestaande uit totaal 8 personen, heeft weer enorm veel werk verzet.  Vanaf september 2017 gestart met de eerste voorbereidingen en werkgroepen werden alle aspecten per onderdeel volledig verzorgd. Ik vind het geweldig om met deze groep enthousiaste mensen samen het programma van deze dag  te hebben gemaakt.  Zonder zo’n groep is het onmogelijk om een feestdag van deze omvang te kunnen organiseren. Nieuwe en vooral jonge bestuursleden zijn van harte welkom.

De dag wordt ingeluid met de klokken van de Catharinakerk.

Daarna  de officiële opening door de burgemeester, waarbij de opening doet denken aan het vroegere oplaten van ballonnen. Wat dat is houden wij nog even geheim.

Dan barst op de Albertsbaan het feest los met optredens van muziekkorpsen, diverse artiesten en  streetdancegroepen en een DJ.

Op de Albertsbaan is een aparte plek voor de kinderspelen gemaakt. In de middag kan er op pony’s worden gereden. De brandweer komt ’s-ochtends met een demonstratie. En natuurlijk de springkussens bij de ING niet. Dit jaar: een 19 meter lange stormbaan.

Voor de senioren in ons dorp wordt het een gezellig feest in “Onder de Linden”.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente, een flink aantal sponsors uit het bedrijfsleven en de bijdrage van onze Vrienden van de Oranje Stichting Roden.

Helaas is de gemeente druk bezig met bezuinigen en geeft de economie, al gaat het gelukkig wat beter, weinig ruimte om aan sponsoring te denken. Een paar voor ons belangrijke sponsors hebben helaas besloten te stoppen. Toch zijn wij verheugd een aantal zeer trouwe sponsors te hebben. Spijtig,  maar het aantal Vrienden blijft achter op onze hoge verwachting. Natuurlijk helpen deze bijdragen voor een deel, maar het is niet voldoende om als vervanging van de andere inkomsten te kunnen dienen.

Daarom maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen, die ons een warm hart toedraagt, aan te sporen zich als Vriend van onze stichting aan te melden. Ik denk dat een bedrag van € 5,00 per jaar voor een groot deel van de bewoners van Noordenveld geen onoverkomelijke uitgave is.

Namens alle bestuursleden wens ik iedereen een geweldige Koningsdag toe.

Bernard Klaver

Voorzitter van de Oranje Stichting Roden