VPTO zoekt vrijwilligers

LEEK – De VPTO (Vrijwillige Palliatieve Terminale Ondersteuning) in het Westerkwartier zoekt nog enkele mensen die bereid zijn om terminale patienten thuis te bezoeken als aanvulling op de reguliere thuiszorg en de mantelzorg. Hiervoor wordt binnenkort een speciale introductiecursus georganiseerd. Het gaat specifiek om ondersteuning bij mensen thuis. Er volgt eerst een informatiebijeenkomst. Interesse? Bel dan met Sjaak Verster via 0594-512334 op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend.