‘Vraagbaak van 91’

LEEK – De tijd vliegt. De eerste raadsavond van de maand oktober, elke maand zijn er twee, staat alweer voor de raadskamerdeur. In commissie is één van de onderwerpen ‘Ontwerpbestemmingsplan Midwolderweg’. Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gedeelte van een gemeente mag gebeuren. De eigenaar van het perceel van de voormalige kwekerij aan de Midwolderweg heeft plannen om op de locatie vier woonkavels te ontwikkelen, waarvan twee reeds bestaande.
Zo, bent u even op de hoogte. De nieuwsgierigheid naar het verleden van de kwekerijen in Leek kon ik niet bedwingen. Behalve social media heb ik gelukkig nog de beschikking over nog een belangrijke vraagbaak. Mijn in Leek geboren en getogen en nog altijd wonende moeder van 91. Een telefoontje met de vraag ‘Welke kwekerijen waren er zo‘n 70 jaar geleden in Leek’ gaf het volgende resultaat.
Als eerste kwekerij noemde ze vanzelfsprekend de kwekerij van haar vader, mijn opa. Kwekerij Pluister. Hij had een kwekerij aan de Zuiderweg, nu de Oldebertweg, schuin tegenover de Praxis. Verder Kweker Koenes, die het bedrijf naast mijn opa had. Op een paar honderd meter afstand kwekerij Bosman aan de Midwolderweg. Bijna in het centrum van Leek kwekerij Boerema aan de Kerkweg, recht tegenover de Hessel Jan Smitstraat en aan Diepswal was een Proeftuin. Dit is wat zij zich nog wist te herinneren. ‘Mama bedankt’.
Het plan van de huidige eigenaar is in strijd met de geldende beheersverordening, zodat er een planologische procedure nodig is. Het voorstel aan de commissieleden is daarom om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
Een volgend  agendapunt betreft vragen van GroenLinks, sinds kort collegepartij. Het onderwerp ‘Bedrijfswoningen op het bedrijventerrein Diepswal’. Even een korte uitleg. Op sommige bedrijfsterreinen, zoals Leeksterveld staan alleen bedrijven, geen woningen. Op het bedrijventerrein Diepswal is jaren geleden door de raad besloten om het terrein een woon- werk functie te geven. Naast het bedrijf mag dus ook de woning van de eigenaar staan.
GroenLinks heeft een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld over de gang van zaken betreffende de bedrijfswoningen. Volgens hen worden een paar woningen niet door de eigenaar van het bijbehorende bedrijf bewoond. Daarnaast nog een aantal vragen over eerder gedane toezeggingen enz. De commissie mag haar zegje doen over de gestelde vragen en de beantwoording van de wethouder. Best een belangrijk onderwerp. Zowel  publiek, of eventueel inspreker op de tribune. Ook belangrijk en zoals velen van u ongetwijfeld weten, het onderwerp ‘Aanvullende verkeersmaatregelen Samuel Leviestraat als shared space gebied’. Na en ook tijdens de herinrichting van de Samuel Leviestraat was er veel onvrede over de grote veranderingen. Het belangrijke fietspad vanaf de Auwemalaan tot aan de Kerkweg verdween door de veranderingen bij de Samuel Leviestraat. Voor velen werd dit als zeer onveilig ervaren. Zelf heb ik dit herhaaldelijk aan de orde gesteld bij de toenmalige wethouder Haseloop.
Nu mag haar opvolger Wethouder Rien Honnef zich over het probleem buigen. In 2013 is er een avond geweest waarbij iedere inwoner en betrokken verenigingen hun zegje mochten doen. Op 5 maart verzocht de raadscommissie n.a.v. de toen voorgestelde veranderingen met een nog bredere visie naar de problemen en oplossingen te kijken. Ten allen tijde moest de veiligheid van de weggebruiker voorop komen te staan. Gelukkig werd toen ook het woord shared space verbannen. Helaas is de ambtelijke werkgroep door verschillende redenen in tijdnood gekomen en kon er na de bouwvak niet worden begonnen aan de hoognodige veranderingen. De commissie mag zich buigen over het ja of nee instemmen met de aangepaste aanpak en planning. Best moeilijk. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.