Vriendjespolitiek

column-cees-hockeyveld

Als je het hebt over vriendjespolitiek kun je zo’n Jos van Rey uit Roermond (oud-senator, zakenman en oud-wethouder) zien als de belichaming ervan. Hij ging er ’iets te ver’ in (corruptie) en moest vorige week voor de rechter verschijnen. Hevig verontwaardigd was hij, want nondeju: ”Zo heb ik het altijd gedaan”. En het was een schande, want hij was bij voorbaat al veroordeeld en wat leed zijn gezin eronder. Stoom kwam uit zijn oren! De rechter wekte bepaald niet de indruk geïmponeerd te zijn.

Er zullen waarschijnlijk maar weinig gemeenten zijn waar geen vriendjespolitiek door bestuurders wordt bedreven. De gemeente Noordenveld niet uitgezonderd. Dat bleek toen er vrij plotseling werd afgeweken van een eerder gevoerd stringent beleid. Het gaat hier om een omgevingsvergunning voor het kappen van eiken op een houtwal op het terrein van de Mixed Hockeyclub Roden (MHC). Het zal pakweg in 2000 zijn geweest dat de MHC een kunstgrasveld voor het clubhuis aanlegde en ervoor koos het zelf te onderhouden, wetende dat de eiken op de houtwal de nodige hinder veroorzaakten (bladval, algvorming e.d.). Kennelijk rekende de club erop dat het daarna wel even kon worden geregeld dat die houtwal gesloopt zou worden, want al spoedig begon het gejeremieer dat de bomen overlast gaven. Kappen was voor de gemeente echter niet aan de orde, want de houtwal was (en is) een waardevol landschapselement (dorpsschoon) dat daarom behouden diende te blijven. Bovendien wist de club ervan en had men willens en wetens voor deze plek gekozen, terwijl men elders op het terrein ook een kunstgrasveld had kunnen aanleggen zonder hinder van bomen. Wel kwam men later de club tegemoet door enkele bomen te kappen en van andere takken in te korten.

Nu het veld aan vervanging toe is heeft men opnieuw bij de gemeente aangeklopt om van de bomen af te komen en warempel, het college is overstag gegaan ondanks een negatief advies van de dienstdoende ambtenaar. Maar ja, nu we een ongelooflijk sportief college hebben, de ene wethouder is nog sportiever dan de ander, draait alles om sport. Alsof er geen andere prangende zaken zijn. Uiteraard wil zo’n sportief college de club van dienst zijn, hoewel het indruist tegen het eigen (terecht) gevoerde beleid. De onervaren gemeentesecretaris was blijkbaar niet bij machte om voldoende tegenwicht te bieden aan het college, ten einde hen tot inkeer te laten komen en de vergunning opnieuw te weigeren. IVN Roden, dat van mening is dat dit niet in de haak was, maakte bezwaar en volgens verwachting stelde de Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente het college in het gelijk. Dat de rechtbank dat vervolgens ook deed was echter onverwacht. De rechter oordeelde dat in een zaak als deze het college een discretionaire bevoegdheid heeft om het maatschappelijke belang van de ene club (MHC) zwaarder te laten wegen dan die van de andere (het IVN). Gezien de voorgeschiedenis echter kun je hier vraagtekens bij zetten en riekt het vooral naar vriendjespolitiek. Reden voor IVN Roden om bij de Raad van State verder te procederen, vandaar dat de bomen (zie foto) er nog staan.

Nog iets anders: In februari klaagde raadslid Jan Kemkers van Gemeentebelangen in Noordenveld over de slechte begaanbaarheid van de paden in het Sterrebos bij Roden. Door werkzaamheden lagen ze er, net als in het Mensingebos en elders, beroerd bij. Maar zie, op 24 maart kopte het DvhN: ”Bospad voor scootmobiel begaanbaar” waarna werd verklaard dat Staatsbosbeheer de paden had opgeknapt en de sloten langs de paden had uitgegraven. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat Staatsbosbeheer in de weer zou zijn gekomen na de klacht van Kemkers en wilde er iets meer van weten. Toen kreeg ik van Staatsbosbeheer te horen dat ze er helemaal niets aan hadden gedaan, maar dat de paden door het droge weer er beter bij waren komen te liggen! De invloed van Kemkers werd hier door het DvhN wel heel sterk overschat. Hij kan zich misschien beter hard maken voor het verbeteren van de paden in het Hullenbosje, schuin tegenover zijn huis. Dat bosje is namelijk van de gemeente en daar kun je als raadslid wel iets over zeggen.