Vrijwilligers staan wél achter beschadigde directeur

Mensinge in brand

RODEN – Was de discussie eigenlijk niet of politiek Noordenveld bereid was jaarlijks 125.000 euro  extra in het door hen gewenste en zorgvuldig opgebouwde cultureel bruisende centrum dat Landgoed Mensinge heet te steken? Was dat niet dé vraag die het bestuur van de stichting na het maken van een gedegen en financieel onderbouwd meerjarenplan bij de politiek neerlegde? Ondertussen is een heel andere discussie ontstaan en wordt amper nog ingegaan of Mensinge extra geld kan of behoeft te krijgen. Met uitzondering van LGN, VVD en D66 lijkt iedere politieke partij zich achter de uitkomst van het lopende externe onderzoek te verschuilen, slechts zelden neemt een politicus of partij écht stelling. Randzaken voeren de boventoon en vrijwilligers, en dan met name de ontevreden medewerkers, krijgen vrij baan hun gal te spuwen. Een aantal van hen, specifiek die van de havezate, laten met name van zich horen. Zo mocht nota bene een ex (!)- vrijwilliger deze week op de radio ongefundeerd haar gal spuwen over directeur Ids Dijkstra. En dat pikken de ruim honderd (!) andere vrijwilligers niet. Zij staan juist pal achter Dijkstra. Kortom: de kwestie Mensinge raakt steeds verder weg bij de vraag waar alles mee begon: de vraag om structureel extra geld. En met dat geld – zo stelt Dijkstra- kan voorkomen worden dat de inderdaad ontzettend belangrijke vrijwilligers zich in de toekomst weer ontevreden en onbegrepen voelen.

Dat de vrijwilligers – zo’n 125 in totaal- niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen, dat was al jaren geen geheim. Dat gaf Dijkstra al  vaak toe. De tijd ontbrak om de vrijwilligers te betrekken bij de plannen. Het was een kwestie van mededelen en uitvoeren. Voor ondersteuning had en heeft het kleine groepje betaalde krachten de tijd niet. Het feit dat 125 vrijwilligers aangestuurd worden door 0,6 fte zegt wat dat betreft voldoende. Bijpraten, thee drinken en vergaderen met de vrijwilligers? De wil was er wel, de tijd nooit.

Juist nu achtte een ex-vrijwilliger de tijd rijp om een duit in het zakje te doen. Op de radio liet ze geen spaan heel van Dijkstra. Bovendien betichtte ze hem – volkomen ongefundeerd of onderbouwd – van financieel wanbeleid. Mevrouw werd helaas niet gevraagd wat ze daar precies mee bedoelde, maar de schade die ze veroorzaakte (of beter: mocht veroorzaken) was enorm. Van het relatief kleine groepje vrijwilligers van de havezate – zo’n 25- zijn vijftien mensen gestopt. Ook overigens vanwege de tijdelijke sluiting van de havezate (en de Landskeuken). Het bestuur van Mensinge besloot enige tijd geleden zowel Landskeuken als havezate te sluiten om de oplopende tekorten niet nog verder op te laten lopen. De mevrouw die op de regionale omroep  haar zegje deed en dus ooit vrijwilliger was in de havezate wist het echter zeker: Dijkstra weg en iedereen komt in polonaise terug. Dijkstra als kwade genius achter de chaos op Mensinge.

Of de ex-vrijwilliger zelf functioneerde, dat weet niemand. Hoe belangrijk haar stem is, zeg het maar. Feit is wel dat de gemeente een tijdelijke en onafhankelijke coördinator aan wil stellen voor de aansturing van de groep vrijwilligers van de havezate. Doel van de gemeente is om havezate en de Landskeuken zo snel mogelijk weer open te krijgen. Met Dijkstra, zo liet mevrouw nog maar eens weten, lukt dat niet. Die is autoritair en zegt alleen wat moet en niet moet, een probleem dat Dijkstra zelf onderkent. Geen tijd want geen geld. Terwijl de betaalde krachten al zo veel meer werk doen dan waarvoor ze – overigens erg bescheiden- betaald worden.
Het lijkt wel een soort van afleidingstactiek onderhand. Over en weer wordt met modder gegooid. De directrice van Kinderwereld die ineens plannen heeft voor samenwerking, vrijwilligers die zich roeren. Het kan de politiek best goed uitkomen. Er ontstaat nu een beeld van totale chaos op Mensinge, terwijl de praktijk heel anders is. De vrijwilligersbijeenkomsten zijn daar een mooi voorbeeld van. Of hetgeen de afgelopen zeven jaren is neergezet. De samenwerkingen die Mensinge is aangegaan en de enthousiaste reacties van bezoekers, artiesten en impresario’s; het pleit allemaal voor bestuur en directie. Bovendien ligt er een financieel verslag van de accountant ter inzage. Van financieel wanbeleid is geen sprake, zo blijkt uit het lezen van de stukken. Waar de vrijwilliger op de radio op doelde, is dan ook de grote vraag. Helaas werd haar daar niet naar gevraagd.

Namens de meerderheid van de vrijwilligers lieten Ed Stadman en Anne Draaijer zich horen, namens de medewerkers maakte Marion Koning een statement. ‘Tot onze grote verbazing lazen wij op RTV Drenthe de kop ‘Wij willen deze directeur niet.’ Verbazing, omdat wij als medewerkers en vrijwilligers dit niet herkennen. Wij zien onze directeur als een bevlogen man die hier zeven dagen per week aanwezig is. Samen met een kleine vaste staf en een grote groep vrijwilligers hebben we Stichting Mensinge Complex gemaakt tot wat het nu is. Het is een bruisend geheel waarin dagelijks meerdere activiteiten worden georganiseerd. De bezoekersaantallen zijn sinds zijn aantreden gestegen van 12- naar 30.000. Wij vinden het onacceptabel dat in de buitenwereld nu een negatief beeld van de stichting overheerst die onherstelbare schade heeft veroorzaakt aan landgoed, de organisatie en aan onze directeur als persoon. We hebben een inventarisatie gedaan onder alle vrijwilligers en medewerkers om te verifiëren of ons positieve gevoel klopt. De resultaten leveren op dat ruim 85 procent van de vrijwilligers achter de directie staat. In de overige 15 procent zit een grote groep die wij in het korte tijdsbestek dat we hadden niet hebben kunnen bereiken. Onder de medewerkers is de steun nagenoeg honderd procent. Daarnaast hebben we positieve persoonlijke reacties gekregen van leden van de Business Friends, de Zakenkring en aanpalende organisaties. Ook artiesten betuigen steun. Wij zijn ontzettend blij dat zoveel mensen onze positieve gevoelens ten aanzien van de directie delen.’