Vrijwilligersproject schuldhulpverlening groot succes

REGIO – Het vrijwilligersproject `In eigen hand`, is tot dusver een groot succes gebleken. Voor het project, een initiatief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, ISD Noordenkwartier en de Gemeentelijke Kredietbank, GKB te Assen, hebben zich al 30 vrijwilligers aangemeld. De vrijwilligers gaan personen helpen die in het kader van de schuldhulpverlening een periode begeleiding hebben gehad van de GKB Assen.  Het gaat om die mensen die aan het eind van hun traject in de schuldhulpverlening zitten. Een deel van deze groep kan zonder begeleiding uitstromen. Een ander deel heeft toch begeleiding nodig. Het doel van het project is die mensen zes maanden te begeleiden. De mensen worden op deze wijze  geholpen hun administratie weer zelf te voeren. `Het aantal vrijwilligers dat zich heeft aangemeld is boven verwachting`, aldus Nico van der Veen, directeur van de ISD Noordenkwartier. `We hadden gehoopt op ongeveer 10 tot 12 deelnemers en nu zitten we al op meer dan het dubbele!.` Er wordt in het  project samengewerkt met de Stichting WiN in Noordenveld,  De Oude Ulo in Leek,  `t Marheem in Marum en MEE Drenthe. `De samenwerking met deze organisaties verloopt  prima`, zegt van der Veen. `Verder zijn we erg  blij dat de vrijwilligers afkomstig zijn uit de gehele regio Leek, Marum en Noordenveld, dit betekent dus dat het in het gehele werkgebied van de ISD aanslaat..` In juni vond een eerste bijeenkomst plaats met de vrijwilligers en vervolgens is het project na de zomervakantie van start gegaan. Inmiddels hebben de eerste koppelingen tussen vrijwilligers en cliënten al plaatsgevonden. Op termijn is de verwachting is dat er 12 tot 15 koppelingen per half jaar  zullen plaatsvinden. Voorlopig duurt het project 2 jaar, afhankelijk van de resultaten zal vervolgens beoordeeld worden of verlenging nodig is.