Vroukje Hartlief

Roden vmh vroukje hartlief

Functie: Was voorzitter van de opgeheven

Coördinatiecommissie ‘Ot en Sien 110’

“Het jaar 2014 stond in het teken van de viering van de 110-de ‘verjaardag’ van Ot en Sien, de bekende boekfiguurtjes van de schrijvende-schoolmeester Hindricus Scheepstra, wiens school in de Schoolstraat in Roden was gevestigd. In hetzelfde pand, waar nu het Scheepstra Kabinet een permanente expositie heeft die de herinneringen aan het Oten-en-Sien-tijdperk levend houdt. Alie Folkerts, voorzitter van dat Scheepstra Kabinet, opperde een paar jaar geleden om het Ot en Sien-tijdperk in jubileumjaar 2014 met allerlei door de ‘gemeenschap’ georganiseerde acties lokaal, regionaal en nationaal onder de aandacht te brengen. En de naam van Roden daar aan te verbinden. Want wat Bartje voor Assen is en het Manneke Pis voor Brussel, zijn Ot en Sien voor Roden. Dat is gelukt, méér dan verwacht. Roden als hét dorp van Ot en Sien is nu een landelijk gegeven. Wie Roden binnenrijdt, ziet dat ook aan de plaatsnaamborden.

Om alle door de gemeenschap – die gemeenschapszin wil ik hier graag beklemtonen – te organiseren activiteiten te coördineren, werd een commissie in het leven geroepen. Ik werd daarvan de voorzitter. In deze commissie zaten onder meer vertegenwoordigers van Volksvermaken, Zakenkring, verenigingsleven, horeca en particulieren. Onder deze laatste Piet van Houten als organisator van het Toen en Nu-Festival dat landelijk bekende en in Roden opgegroeide ‘toppers’ als Ellen ten Damme en Tony Neef naar dit festival bracht. Dat werd zo’n succes, dat het Toen en Nu-gebeuren een vervolg krijgt. Maar ook vanuit het verenigingsleven werd veel onder de Ot en Sien-vlag georganiseerd. Er werden liefst 77 activiteiten aan Ot en Sien gekoppeld! De gemeente en de Rabobank waren ons goed gezind, maar het allerbelangrijkste vind ik toch dat Ot en Sien 110 weer eens bewees, dat je met elkaar als gemeenschap veel tot stand kunt brengen. Om iedereen te bedanken zou hier een lange lijst met namen moeten volgen. Dat doe ik niet, maar Diana Brink als coördinator van alle activiteiten verdient toch wel extra dank, vind ik. Datzelfde geldt overigens voor allen, die aan het succesvolle Ot en Sienjaar hun bijdrage hebben geleverd. Het jubileumjaar van Ot en Sien 110 is voorbij, maar het begrip dat Roden hún dorp is en blijft, wordt ook in de toekomst met allerlei particuliere initiatieven in stand gehouden en uitgebreid.”