Vrouwen van Nu Roden gul voor Hospice

vrouwenvannu

RODEN – De leden van Vrouwen van Nu Roden hebben op de onlangs gehouden kerstbijeenkomst een bedrag ingezameld van 150 euro voor het Hospice Noordenveld/Westerkwartier. Het bestuur heeft dit nog eens met vijftig euro aangevuld. Janneke Schelling en Klaske Houwer overhandigden recent het bedrag aan Marijke Pots en Margreet Berends van het hospice. De komende tijd staan er voor de Vrouwen van Nu weer een aantal interessante bijeenkomsten gepland. Op dinsdagavond 19 januari wordt door Henk en Janetta Veenhoven de film ‘Waterland Drenthe’ vertoond en op woensdagochtend 3 februari geven Inge van Veen en Trijntje Kijf een presentatie over het thema contact met demente mensen. De ochtendbijeenkomsten worden gehouden in Langewold (aanvang 9.30 uur) en de avondbijeenkomsten zijn in de Pompstee (aanvang 19.30 uur). Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Janneke Schelling: 050-8511661. Zie verder ook www.vrouwenvannu.nl/roden.