Vrouwen van Nu Roden: elf jubilarissen

RODEN – Vrouwen van Nu, afdeling Roden, hield woensdag de jaarvergadering en tijdens die bijeenkomst werden liefst elf dames in het zonnetje en in de bloemetjes gezet. Zij zijn respectievelijk 25, 40 en 50 jaar lid van de vereniging. Na het officiële gedeelte presenteerde Jan Weits een Drentse dorpenquiz met dia’s. Over de vrouwen van Nu gesproken, Albert Kwakman en Bert de Boer komen woensdagochtend 1 maart een presentatie geven over de Herbergier in Oldeberkoop, een kleinschalige woonvorm voor ouderen met geheugenproblemen. Ze komen in Langewold, vanaf 09.30 uur begint het programma.