Vrouwen van Nu Roden timmert aan de weg

RODEN – Binnen de Vrouwen van Nu Roden is grote belangstelling voor kunst in al zijn vormen. Er zijn onder meer vier kunstgroepen en straks wordt een cursus kunstgeschiedenis aangeboden. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten: vijf in het najaar (start 13 oktober) en vijf in het voorjaar; eens in de veertien dagen op donderdagmiddag. De kosten bedragen 150 euro voor de gehele cursus. De cursus wordt gegeven door kunsthistorica Miranda van Gelderen en de eerste bijeenkomsten zullen in het teken staan van Rodin en daarmee aansluiten op de tentoonstelling die vanaf 19 november in het Groninger Museum te zien is. Belangstellende kunnen zich tot 1 september aanmelden bij Jenny Verhoeven via jjiverhoeven@live.nl. Behalve de cursus staat ook het najaarsprogramma van de Vrouwen van Nu weer vast. Op 7 september is er vanaf 09.30 uur kegelen in Langewold en op 20 september is er vanaf 19.30 uur in de Pompstee een lezing van Albert Buursma over ‘de Wadden in beweging’. Op 10 oktober is er om 13.30 uur een bijeenkomst voor nieuwe leden. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Meer informatie is te vinden op www.vrouwenvannu.nl/roden of in te winnen bij Janneke Schelling: 050-8511661.