Vrouwen van Nu Roden verankerd in de samenleving

Jaarverg jub 230316

RODEN – In de Pompstee in Roden werd onlangs de ledenvergadering van de Vrouwen van Nu Roden gehouden. Uit het feit dat er 135 vrouwen aanwezig waren, bleek wel hoe zeer de vereniging is veranderd in de samenleving. Tijdens de vergadering traden Jenny Verhoeven en Annemiek Bulten toe tot het bestuur dat daardoor weer op sterkte is. Daarnaast werden de jubilarissen van de vereniging gehuldigd. Het waren er 23 in totaal, waarvan negen dames 25 jaar lid waren, zeven dames veertig jaar, vijf dames vijftig jaar en twee dames zestig jaar. Allen ontvingen ze een passend aandenken en een bloemetje. Na het officiële gedeelte vertelde Wil Siekman over Peru.