VV Roden gaat accommodatie aanpakken

Roden vv roden kantine

Gemeente staat financieel garant

RODEN – In den lande staat de accommodatie van VV Roden bekend als fraai. De monumentale tribune en de prachtige ligging in het bos spreekt de goegemeente aan. Insiders weten echter al lang dat de accommodatie van de club sterk gedateerd is. Dat er (veel) te weinig ruimte is en dat er echt wat gebeuren moet aan de Norgerweg. Aanvankelijk wilde de club totale nieuwbouw van kantine en kleedkamers. Dit ambitieuze plan bleek financieel echter niet haalbaar. Nu wil VV Roden om de accommodatie weer toekomstbesteding te maken nieuwe kleedkamers laten bouwen aan de kantine en wil het die kantine renoveren. VV Roden heeft hiervoor een duurzaam en energiezuinig plan neergelegd. Om het plan te kunnen uitvoeren is drie ton nodig, en om die lening te krijgen staat de gemeente Noordenveld de club bij.
Het bestuur van de voetbalclub is in gesprek met twee banken over een lening van drie ton. De vereniging kan echter alleen een lening krijgen als de gemeente een garantstelling geeft. En dat wil de gemeente, zoals het dat ook al voor de hockeyclub (75.000 euro) deed. De gemeente Noordenveld staat garant voor de helft van het bedrag (150.000 euro), mits de Stichting Waarborgfonds garant staat voor de andere helft. In dat geval kan de voetbalvereniging aan de slag.
Wat betreft de accommodatie is VV Roden in de loop der jaren een beetje slachtoffer geworden van het eigen succes. Met name de jeugdafdeling is blijven groeien. Prachtig, maar al snel ontstond ruimtetekort. Het wil op zaterdagmorgen voorkomen dat teams van VV Roden niet kunnen douchen, zó vol zitten de kleedkamers, die bovendien sterk gedateerd zijn en steeds meer mankementen vertonen. Behalve de voetballers, maken ook leerlingen van De Borgen gebruik van de accommodatie. Op dit moment bestaat de accommodatie van VV Roden uit een kantine – waarvan onlangs al de vloer werd aangepakt – tien kleedkamers (twee locaties, aan de kantine en achterop het complex), drie wedstrijdvelden, twee wedstrijdvelden voor de jeugd, een volwaardig trainingsveld en een oefenhoek. Bovendien ligt ook de accommodatie van Groningen Atletiek bij de VV Roden. Tot voor kort had de club ook een tekort aan trainingscapaciteit vanwege de toename van het aantal leden. Daarom werden eerder al lichtmasten geplaatst rond een van de wedstrijdvelden. Hoe de plannen van de club er met betrekking tot de nieuwe kleedkamers en kantine er precies uitzien, is niet bekend. Dat het noodzaak is, is simpelweg een feit. Met de huidige kleedkamers en in wat mindere mate ook de kantine, kan de club lang niet altijd de gastheer zijn die het graag wil zijn.

De gemeente kan op basis van het nieuwe beleid garanties en leningen geven aan niet-commerciële organisaties voor projecten met een publiek en voldoende gemeentelijk belang. Vanwege het relatief grote maatschappelijke belang van VV Roden is hier volgens Noordenveld sprake van. En zoals gezegd: in vergelijkbare situaties werden dergelijke garantstellingen al verstrekt aan Stichting Manege Norg en MHC Roden. De gemeente laat de garanties op leningen zoveel mogelijk over aan hiervoor bedoelde instellingen. Als gevolg hiervan heeft VV Roden de gewenste lening gevraagd aan Stichting Waarborgfonds Sport. Het beleid van SWS is dat zij garant staan voor de helft van leningen onder voorwaarde dat de gemeente van de aanvrager borg staat voor de andere helft. Binnenkort verwacht de voetbalclub antwoord van SWS. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gemeentegarantie is dat VV Roden moet aantonen dat zij zonder een gemeentegarantie geen lening kan krijgen. De banken waarmee VV Roden praat, zijn alleen met een garantie van de gemeente bereid die lening te verstrekken. En SWS staat alleen garant als ook de gemeente een helft voor de rekening neemt. De duur van de gemeentelijke garantstelling zal overigens 25 jaar bedragen.
Met drie ton moet de voetbalclub een eind komen om weer een fatsoenlijke gastheer te worden. Aan de vrijwilligers en de inzet van de leden ligt het niet. De kleedkamers zijn simpelweg af. Water stroomt amper weg, het stinkt zeer frequent en steeds meer ouders van jonge voetballers laten hun kind thuis douchen. Bovendien speelde de factor ruimte een steeds grotere rol.
Nu VV Roden de accommodatie aan gaat pakken, lijkt het plan ‘Holman’ verder weg dan ooit. Dit plan voorzag in een gloednieuwe sportaccommodatie, zeg maar achter de velden van ONR, richting Kaatsweg. Deze accommodatie zou plaats kunnen bieden aan de twee Roner voetbalclubs – inclusief zo gewenst kunstgras- en de tennis- en hockeyclub. Er zou in dat geval grond geruild moeten worden. De terreinen waar nu de hockey- en tennisvelden gesitueerd zijn, zijn voor projectontwikkelaars aantrekkelijk voor woningbouw. Ook de manege zou in dit plan betrokken kunnen worden. Nu zowel de hockey- als de voetbalclub (noodgedwongen) fors investeren in de huidige accommodatie, lijkt ‘Plan Holman’ voorlopig niet meer dan toekomstmuziek. Muziek die ergens in de verte nog klinkt.
met een opgeknapte accommodatie en een aanpak van de verkeerssituatie voor het complex van VV Roden, kan de club er weer even tegenaan. Want ook de verkeersonveilige situatie aan de Norgerweg wordt aangepakt. En ook dat is niet meer dan bittere noodzaak.