VVD: economisch beleid mag niet verbleken

NOORDENVELD – De VVD afdeling Noordenveld maakt zich zorgen over het gevoerde economisch beleid. Dat blijkt uit de algemene beschouwingen van de partij. ‘ Economisch beleid mag niet verbleken’, zegt fractievoorzitter Arnold Rossing. ‘Nog altijd is 15.4 procent van de beroepsbevolking werkloos. We moeten ons zorgen maken over het aantal WW-uitkeringen dat onder de 55-plussers niet afneemt. Of wat te denken van al die ZZP-ers zonder opdrachten en weinig voorzieningen en dat betekent dus geringe financiële armslag. We moeten derhalve hard aan de slag om meer werkgelegenheid in Noordenveld te creëren. Een nauwere samenwerking met ondernemers is essentieel. Een ondernemend Noordenveld heeft banen nodig, heeft ondernemers nodig. Ernstige zorgen maken we ons ook over het recent aangekondigde vertrek van een tweetal groeiende bedrijven naar andere gemeenten. Dit voorjaar hebben we een initiatiefvoorstel gelanceerd voor het opstellen van een Economisch Beleidsplan. Dit plan is inclusief beleidsagenda’s keihard nodig. Op dit moment dreigt dit initiatief onder te sneeuwen door typisch overheid vernieuwden maatregelen zoals ‘anders denken, anders doen’. Wij roepen het college en raadsleden op zo snel als mogelijk aan het werk te gaan en te stoppen met navelstaren. Aan de slag met visie en beleid op economisch terrein voordat meer bedrijven besluiten te vertrekken. De raad heeft uitgesproken deze bestuursperiode alle prioriteit te geven aan de woonvisie en het economisch beleid. Het mag wat ons betreft niet zo zijn dat nieuw denken over denken economisch beleid doet verbleken’, besluit Rossing namens de VVD.