VVD Leek teleurgesteld in politiek bestuur Leek

8748_ 020

‘De inwoner is hier de dupe van’

LEEK – De begroting van de gemeente Leek is goedgekeurd met acht stemmen voor, zeven stemmen tegen. In de begrotingsvergadering hebben oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en VVD geprobeerd met constructieve voorstellen het tekort dat tot 2017 oploopt tot 1,8 miljoen euro, op te vangen. Het college en de coalitiepartijen gaven weinig blijk van wilskracht om daadwerkelijk te bezuinigen. In plaats daarvan is gekozen om 1.3 miljoen euro uit de reserves te halen in 2015 en in de opvolgende jaren 650.000 euro te bezuinigen. Concrete bezuinigingsvoorstellen werden door coalitie of college niet aangebracht.

De VVD is zwaar teleurgesteld door de instelling en de prestaties van de coalitiepartijen en de wethouders. ‘ Vage plannen, regels en onderzoeken, de inwoner is hier de dupe van’, zegt Tanja Haseloop, fractievoorzitter van de lokale VVD. De oppositievoorstellen werden volgens haar niet serieus in overweging genomen door de overige fracties, dit terwijl de problematiek dringend is. Ook de wijze waarop het debat over de voorstellen niet aangegaan werd, is de fractie van de VVD een doorn in het oog. ‘Hoewel de gemeente Leek op positie 399 van de 403 gemeenten staat als het om de financiële situatie gaat, verwijt het college de oppositie zelfs van het creëren van problemen. Volgens het college is er geen probleem. Dat terwijl het tekort zes ton hoger uitvalt dan begroot. Het afkeuren van een begroting is een zwaar politiek middel. De VVD en de overige oppositiepartijen constateerden echter dat de wijze waarop de coalitie en het college de huidige malaise beschouwen onverantwoord is. De gemeenteraad van Leek tekent zich door machtspolitiek en de onwil van het college om voorstellen die door partijen ingebracht worden in overweging te nemen. Wij kunnen en willen onze handtekening niet zetten onder een onverwacht hoog tekort waarvan de rekening bij de inwoner wordt gelegd’, aldus Haseloop.