W.H.Cazemier

Naam: W.H.Cazemier

Functie: Voorzitter Houtsnijclub ‘de Snippersnieders’

Houtsnijclub ‘de Snippersnieders’ werd in 1991 opgericht door de heer H. de Jong uit Nieuw-

Roden. Dit jaar bestaan we dus 25 jaar. Aanvankelijk subsidieerde de gemeente de club, maar dat had als voorwaarde dat alleen inwoners van Roden lid konden worden, terwijl de belangstelling, ook van buiten de gemeente, veel groter was. Daarom werd gekeken of de club zichzelf kon bedruipen en toen dat bleek, zijn we zelfstandig geworden, met als ‘clublokaal’ het Rodekruisgebouw aan het Hoppad in Roden. Daar komen we, van september tot en met april, één keer in de veertien dagen op woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur bijeen om onze hobby te beoefenen. Onze officiële doelstelling luidt: ‘Het bevorderen van het houtsnijden in zijn algemeenheid door het houden van clubmorgens voor de leden en het geven van demonstraties voor belangstellenden.’ De club telt momenteel 30 leden, mannen en ook vrouwen. Die komen niet alleen uit Roden maar uit de hele regio. Het ledenbestand is wel eens hoger geweest maar de pensioengerechtigde leeftijd – het zijn meestal senioren die deze hobby beoefenen maar jongeren zijn van harte welkom – schuift steeds hoger op. Zelf ben ik sinds 1999 lid. Ook omdat ik als timmerman ben opgeleid, later werd ik hoofd technische van de Woningbouwvereniging in Roden. Maar ja, het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan en houtsnijden is niet alleen een fijne hobby die afleiding geeft, maar het is op de clubochtenden ook altijd erg gezellig. Je kunt – als je dat wilt onder begeleiding – diverse disciplines bij ons beoefenen. Zoals Fries snijwerk of reliëf snijden en ook beeldhouwen. Dat laatste doe ikzelf graag, het is letterlijk en figuurlijk het ‘grotere werk’. Voor nieuwkomers – zij zijn van harte welkom en worden hierbij uitgenodigd om een paar keer een houtsnijsessie onder eventuele begeleiding bij ons mee te maken alvorens ze beslissen om lid te worden – hebben we gereedschap beschikbaar. Hout kopen we gezamenlijk in en om het lidmaatschapgeld hoef je het niet te laten, dat bedraagt slechts 35 euro per seizoen en dat is inclusief de koffie. Meer weten? Klik dan onze website www.houtsnijclub-de-snippersnieders.nl eens aan. Mij bellen mag ook: 050-5014373.”