Waar een brief van de leerlingenraad al niet toe leidt: leerlingen op het gemeentehuis

RODEN – Leerlingen van OBS de Marke brachten afgelopen vrijdag een exclusief bezoek aan het gemeentehuis in Roden. Aldaar werden ze ontvangen door wethouder Alex Wekema en maakten ze ook kennis met burgemeester Klaas Smid. Reden hiertoe was een brief vanuit de leerlingenraad over de bouw van de nieuwe school. Het duurt de leerlingen te lang, al is men op het gemeentehuis dezelfde mening toebedeeld. De leerlingen werden geïnformeerd over de huidige stand van zaken en namen een kijkje in de raadszaal van de gemeente. Later die middag vond er nog een informatiebijeenkomst over de sloop van het oude gebouw plaats. U leest hierover elders in deze editie van De Krant.