“Waarom ik componeer? Gewoon omdat ik het niet kan laten”

Enumatil duif

Componist Renilde Duif probeert altijd  haar diepste gevoelens klank te geven

Ze woont prachtig, samen met haar levenspartner in een rustiek keuterboerenbedoeninkje, ver verscholen in het achterland van Enumatil. Met een grandioos uitzicht over de velden. Ver weg en tóch dichtbij. Renilde Duif (1949), geboren en jarenlang getogen in het Brabantse, vestigde zich er twintig jaar geleden toen ze vanwege haar werkzaamheden naar het noorden verhuisde. Als (onder andere!) componist – ze studeerde diverse muziekdisciplines aan het Brabants Conservatorium – kreeg ze in het zuiden haar ambities niet helemaal van de grond. Reden waarom ze haar werkterrein naar deze regio verlegde. Daar heeft ze geen moment spijt van gehad. Lachend maar toch met een beschouwende ondertoon zegt ze: “Een profeet wordt doorgaans niet in zijn eigen woonplaats geëerd en een componist wordt niet beroemd bij leven. Waarom ik dan tóch wil componeren, terwijl er al zoveel muziek wordt geschreven? Heel simpel: Gewoon omdat ik het niet kan laten.”

Muziek, vertelt ze na wat ‘inleidende beschietingen’ van de verslaggever, is al vanaf haar jongste jaren voor haar de meest geliefde, onvoorspelbare kunstvorm. “Vooral omdat wat ik componeer, míjn muziek is, doortrokken van mijn emoties. Ik vind het heerlijk om van de toch betrekkelijk korte reeks van noten die we tot onze beschikking hebben, iets te maken wat nieuw is en door alle eeuwen nog niet is vertoond.” Een van haar meest recente ‘successen’ in dit verband zijn de uitvoeringen, in diverse plaatsen, van de door haar gecomponeerde compositie Maria Magdalenapassie. Maar Renilde heeft méér eigen composities ‘op de plank liggen’, die het uitvoeren méér dan waard zijn – waarover hieronder meer. Maar ze heeft er dan ook een zeer gedegen en uitvoerige opleiding voor gehad. “Ik schrijf en schreef veel composities voor koren, voor blokfluitgroepen, voor zang en piano, voor bamboefluiten – allemaal disciplines die ik heb leren beheersen. En dat voor zowel gemengde instrumentale ensembles als voor grotere bezettingen. Zelf zing ik ook en ik dirigeer diverse koren. O ja, ik ben ook muziektherapeute. Jazeker, mijn leven is druk met muziek bezet, maar als afleiding en inspiratie schilder ik nu als tweede kunstvorm. Weet je, in een schilderij kun je, althans ik, je je emoties vaak nóg directer uiten. Volgens mijn docent schilder ik niet onverdienstelijk (zegt ze ietwat beschroomd lachend; red.) Maar ik vind schilderen vooral ook een uitweg om mijn emoties te uiten en te kanaliseren.”

De composities van Renilde Duif staan vaak dicht bij de natuur. “Ik vind het heerlijk om de beweging van de zee in noten uit te drukken. Heerlijk is het ook om de kracht van storm ritmies samen te vatten en om de stank van rottende vis te verklanken. Straatgeluiden in muziekklanken omzetten is voor mij een uitdaging. Dat heb ik zelfs met stilte…” Duif is erg maatschappijbewust. “Soms probeer ik de onmacht die ik voel bij de ongelijkheid tussen de mensen en de kritiek die ik op sommige misstanden in de maatschappij heb, in klanken samen te vatten. Of het verdriet om het verlies van een dierbare of, dat heeft dan weer een romantische kant, het verlangen naar een onmogelijke liefde.”

Hoe zeer ze met de realiteit is begaan, verklankt Renilde Duif in haar vierdelige compositie over de vliegramp met de MH17. Nee, die symfonie is nog niet uitgevoerd, vertelt ze met toch een ondertoon van spijt in haar stem. Zoals er meer composities van haar zijn, die nog niet de bekendheid hebben gekregen die ze verdienen.

“Het professionele muziekwereldje en vooral dat van componisten is maar klein – en ons kent ons. En dán zit je hier in het noorden toch een beetje aan de uiterste rand,”spreekt ze zichzelf moed in. Want het optimisme in haar blijft overheersen.“Iedere keer als er weer een melodie ontstaan is, ook iedere keer als weer een muziekstuk klaar is, verbaas ik me. Over het feit dat het wéér nieuw is, dat het nog nooit door iemand geschreven is,”zegt ze vol overtuiging. Daarom kan Renilde Duif het componeren niet laten.

Meer weten? Klik dan haar site www.duifmuziek.nl eens aan.