Wat blaast Hans Alders straks uit?

oud-minister-hans-alders-coordineert-aanpak-problemen-groningen

Hans Alders stelt advies op inzake ‘mysterie Steenbergen’

STEENBERGEN – Het blijft een mysterie daar in Steenbergen en directe omgeving. Dat er – nadat er tientallen jaren helemaal niets aan de hand was – in hetzelfde, korte tijdsbestek ineens tientallen scheuren in muren van huizen uit verschillende bouwjaren op diverse locaties zijn ontstaan, zonder dat dit komt door de werkzaamheden van de NAM. Althans: dat is de conclusie van een in opdracht van de NAM door Arcadis ingesteld onderzoek. Waar het dan wél aan ligt, blijft voorlopig een mysterie. Logischerwijs twijfelen de bewoners aan de betrouwbaarheid van het rapport. Hans Alders was daarom onlangs in Steenbergen. Hij sprak met bewoners en ondervroeg- want het onderhoud had veel weg van een heus verhoor- burgemeester Klaas Smid en wethouder Henk Kosters. Alders liet weten ‘alles over dit onderwerp in te willen ademen’. De bewoners zijn dan ook enorm benieuwd wat Alders straks uit gaat blazen in zijn advies richting onder meer de Tweede Kamer.
Alders wandelde door Steenbergen en wilde weten welke gevoelens er bij gedupeerden leven. Hoe zij tegen het onderzoek en zaken in het algemeen aankijken. De bedoeling is dat Alders een advies opstelt waarin een richting gegeven wordt richting nabije toekomst. Hoe nu verder? Moet er – en zo ja, hoe- aanvullend onderzoek verricht worden? Hans Alders geeft al enige tijd leiding aan Nationaal Coördinator Groningen. Dit is een samenwerkingsverband van de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Overheid. Alders is daarnaast uiteraard bekend als voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en als Commissaris van (toen nog) de Koningin in de provincie Groningen. Een naam dus. Een grote meneer. ‘Alders was ook buitengewoon goed op de hoogte’, zeggen Kosters en Smid. ‘Hij was heel scherp, stelde scherpe vragen en aan de hand van zijn bevindingen stelt hij een advies op. Dit ook naar aanleiding van Kamervragen die over dit onderwerp gesteld zijn. In dat advies zal Alders ongetwijfeld ingaan op zaken als hoe bewoners aankijken tegen de NAM, hoe een eventueel vervolgonderzoek ingekleed moet worden en aan welke voorwaarden zo’n onderzoek zou moeten voldoen. Alders is iemand die van wanten weet. Ik verwacht dan ook dat er een heel serieus voorstel gedaan wordt. Het zal, zo schat ik in, geen vrijblijvend adviesje worden’, zegt burgemeester Smid.

Nu uit het onderzoek van Arcadis gebleken is dat de schade aan de huizen niets met de NAM van doen heeft, rijst bij steeds meer gedupeerden de vraag wat er eigenlijk onderzocht is. Wat is er gemeten? Met welke vraag is Arcadis eigenlijk op onderzoek uit gegaan? ‘ Het onderzoek geeft teveel ruimte voor discussie. Je hebt de uitkomsten van Arcadis en een heel andere mening van de bewoners. Daar is teveel onduidelijkheid over. De onderzoeksopdracht die de NAM aan Arcadis gegeven heeft, is buiten de gemeente Noordenveld en de Overheid omgegaan. Het wat en hoe is ons dus ook niet duidelijk. Laat staan dat de bewoners weten wat er nou eigenlijk precies onderzocht en aangetoond is’, zegt wethouder Kosters.

Kosters en Smid zijn overigens content met het feit dat Alders zich in Steenbergen heeft laten zien. ‘Van hem mogen we wel wat verwachten. Wat? Dat is niet aan ons. Hij heeft, zoals hij zelf liet weten, zoveel mogelijk informatie ingeademd, wij wachten geduldig wat hij straks uit zal gaan blazen.’