‘Wat moakt het oet..wat maokt het oet’

Het leuke van de jaarlijkse begrotingsdebatten zijn de debatten zelf. Partijen zetten hun beste beentje voor. Vallen hun opponenten lastig met scherpe vragen en reageren fel op de antwoorden. Kunst is om zo ad rem mogelijk te zijn. Er zijn insprekers en hun bijdrage speelt een rol in de debatten. De kop slaat op een opmerkelijke dialoog tussen fractievoorzitter Anne Doornbos (PvdA) en de voorzitter, burgemeester Hans van der Laan. De eerste, Doornbos is tevens drost van ‘het Huus van de Taol’. In vloeiend Drents met zuidelijke tongval hield hij een vlammend betoog, dat de Ware Drent de spelling in ere moest houden. Bijvoorbeeld het collegeprogram "Nij Naoberschap" moest met het Drentse ao geschreven worden en niet met het ‘Grunningse’ oa… Waarbij hij vervaarlijk met het Drentse woordenboek zwaaide. Ik zeg dit veuraal in de richting van de Grunningers in het college, sprak Anne in vloeiend Drents… Hans van der Laan gooide uit de losse pols er de volgende relativering tegenaan: "Wat moakt het oet… wat maokt het oet".
Ja soms maakt het niks uit, bleek in de rest van een hele lange avond. Neem nou de bijdrage van Geert Wolters, bij de voorbesprekingen uitgesproken en nu zelf weer aanwezig. Hem werd geen tweede termijn gegund. Hij was belast met een Masterplan te komen als voorzitter van de Raad van Toezicht van het museum Kinderwereld. Of de gemeente €65.000 aan lening zou willen verstrekken, want het museum verkeert in zwaar weer. Het voortbestaan staat op het spel. En dat uitgerekend in het Ot en Sien jaar, was er al zoveel mis gaan. Denk maar aan het door de gemeente zelf van de sokkel gezaagde beschadigde standbeeld van Hindericus Scheepstra. De raad reageerde korzelig op dit verzoek. Of er geen banken waren, die de lening wilden verstrekken. Waarom de gemeente? Verder onduidelijkheid over de bezoekersaantallen en de wederom  afwezige directrice Danielle Lokin… kortom de kaarten lagen niet goed op tafel en als het aan de raad lag werd er geen cent teveel uitgekeerd. Zelf een motie van Gemeentebelangen om er €15.000 in te steken haalde het niet.
Wat doet het er toe. Dat ging zeker niet op voor de positie van veel huurders in Noordenveld. Dat bleek uit een brandbrief van de hand van de indrukwekkende alleskunner Jelly van den Bos. Cultuurpaus, actrice bij het Zoudttheater en nu in haar rol als voorzitter van de huurdersvereniging WOON. Aanleiding was een onderzoek van een aantal woningcorporaties in de provincie, waaruit bleek dat 27 % van de huurders in Noordenveld een door de corporaties genoemde "betaalbaarheidsrisico" heeft. Dit vanwege de kolossale verhoging van de huur met dik 10 % de laatste 2 jaar en vanwege het feit dat gemeentelijke lasten nu als servicekosten rechtstreeks door de corpora opgestreken worden. De huurder kan zo geen kwijtschelding meer claimen… Ook het verhuizen naar een goedkopere woning lukt niet: Die zijn er domweg niet. Gevolg van jarenlange bescheiden programmaatjes met huur woningbouwplannen… Die ook nog moeizaam van de grond komen ook. Geen wonder dat de meeste fracties de handschoen op dit punt opnamen. Het was tenslotte wel Jelly van den Bos die er mee kwam. De vrouw waarvoor het college graag een stapje opzij doet… Merkwaardig genoeg hadden zowel Gemeentebelangen als de VVD geen boodschap aan de positie van de huurders/woningzoekenden. Zij reageerden nauwelijks. De andere fracties wel. Vooral tussen Koekoek van LGN en Doornbos PvdA ontspon zich een pittige discussie. Anne Doornbos stelde zich vrijwel volledig achter de klachten, verwoord in de brief. Hij bepleitte een oplossing voor de mogelijk kwijtschelding van gemeentelijke lasten te zoeken. Ook moest er een woningbouwprogramma komen. Lukt het de corporaties onvoldoende, dan moet de gemeente zijn verantwoordelijk nemen, door zelf woningbouwprogramma’s uit te voeren… Koekoek reageerde daarop, door te vragen waarom de PvdA daar nu pas mee komt… "Heeft U niet 13 jaar lang in het college gezeten. Ziet u nu pas het licht"… Ai daar heeft Henk Koekoek een punt vrees ik. Ook de PvdA heeft zich in die tijd vooral sterk gemaakt voor zeer grote contingenten koopwoningen. Op het laatst ook Starters (koop)woningen. Die kwamen ook al niet van de grond…
Wat doet het ertoe. Nee veel meer dan op een beschaafde manier het debat aangaan kon de raad niet doen. Het geld is op zegt men vanuit Den Haag. U redt zich maar gemeente. Die moet de boodschap daarop maar aan haar inwoners slijten. Geen prettige taak. Nee, dan de raadsleden. Die kwijten zich met enthousiasme en overgave van hun taak. Daardoor werd het ook laat, die gedenkwaardige maandagavond. Vorige week. Heel laat. Maar het was ook zo boeiend… men vergat de tijd. Half twee ging men eindelijk naar huis. Ach. Wat maokt het oet…