Waterproject ‘Ons water in jouw klas’ van start

Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier

Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-2Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-3Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-4Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-5Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-6Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-7Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-8Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-9Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-10Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-11Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-12Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-13Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-14Zevenhuizen Waterproject Westerkwartier-15ZEVENHUIZEN – Bij basisschool Het Veenpluis in Zevenhuizen startte woensdagmorgen een breed opgezet educatief waterproject: ‘Ons water in jouw klas’. Met dit project willen de Westerkwartiergemeenten, het drinkwaterbedrijf, het waterschap, IVN en de Stichting NDCE basisschoolkinderen meer bewust maken van het water in de samenleving. De wethouders van de Westerkwartiergemeenten en de dagelijkse bestuurder van waterschap Noorderzijlvest verzorgden samen met de kinderen van de basisschool de aftrap van het project. In totaal krijgen 2700 leerlingen van negentien basisscholen in het Westerkwartier een lesprogramma over water. De basisschool is de voordeur naar de maatschappij. Via de leerlingen worden ook ouders, grootouders en buren bereikt. Water heeft vele gedaanten, maar in dit lesprogramma gaat het over de waterketen drinkwater, afvalwater en afvalwaterzuivering: de zogenaamde kleine waterkringloop. Ook wordt aandacht besteed aan het bewustmaken van het feit dat water een kostbaar goedje is: bijvoorbeeld niet verspillen, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en geen verkeerde spullen door het riool spoelen. Het project wordt gezien als een pilot. Als het slaagt wordt het mogelijk ook in de andere samenwerkingsclusters toegepast. In Groningen en Noord Drenthe gaan de gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven meer samenwerken binnen de waterketen. In deze regio zijn zeven clusters opgericht waarvan het Westerkwartier er één is. Doel van de samenwerking is kosten besparen, kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit verhogen en ruimte voor innovatie en educatie.