‘We begonnen gewoon enthousiast en moet je nou eens zien waar we zijn’

Samenwerken met de RUG en verdieping voor bezoekers: Scheepstra Kabinet zit niet stil

RODEN – ‘We hadden dit zeven jaar geleden niet kunnen bevroeden’, zegt Alie Folkerts, vrijwilligster van het eerste uur bij het Scheepstra Kabinet. Samen met Anneke Meijeringh kijkt zij terug op wederom een bevlogen jaar, waarin een hoop gebeurde. De samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de aanschaf van een touchscreen en de samenwerking met Welzijn in Noordenveld. Genoeg reden voor een eindejaarsinterview.

De samenwerking met de RUG kwam tot stand via Dr. Hilda Amsing. Zij is verbonden aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als vakgebied Onderwijs en Onderwijskunde. Als bestuurslid van de Cornelis Jetses Stichting kwam zij in aanraking met het Scheepstra Kabinet. Zij wilde al een tijdje iets doen met de ‘Grote Drie’, te weten Scheepstra, Jetses en Ligthart. Bij het Scheepstra Kabinet leefde dat idee ook al langer, waardoor de samenwerking snel gevonden was.

En toen ging het snel. Er werd een fraaie expositie op poten gezet en later werd er zelfs een college in de Scheepstra School gegeven door Amsing. ‘Dit beviel zowel de docent als de studenten zo goed, dat ze hebben aangegeven nog eens terug te komen’, zegt Alie. ‘Later is Hindericus nog meegegaan met Hilda naar Portugal, alwaar ze een lezing gaf. Zodoende is er ook nog een artikel verschenen in een internationaal blad. Zo ging Hindericus nog op reis ook!’

De samenwerking met de RUG zorgt ervoor dat het Scheepstra Kabinet weer veel extra informatie heeft kunnen opduiken. ‘Studenten zijn in het verleden van Hindericus Scheepstra gedoken en maakten hier hele scripties over’, zegt Anneke. ‘Daaruit kwamen een aantal interessante zaken naar voren. Zelfs Alie deed nog nieuwe ontdekkingen.’

Doordat de vindbaarheid van het Scheepstra Kabinet is toegenomen, komt soms informatie zomaar hun kant op. Over de beroemde plaat waarop het ‘aap, noot, mies’ is gebaseerd bijvoorbeeld. ‘Een man wees ons erop dat de plaat is gebaseerd op een echt bestaande straat’, vertelt Anneke. ‘Het gaat om de Slotweg in Egmond aan den Hoef. De straat schijnt er nog steeds zo uit te zien.’

Naast de samenwerking met de Rijksuniversiteit, was de aanschaf van een touchscreen een belangrijk iets voor het Scheepstra Kabinet. ‘Daar waren we al een tijdje mee bezig’, zegt Anneke. ‘Wij zijn daarin leken, maar wisten wél dat we zoiets wilden. Douwe Buiter, aan wie wij sowieso veel te danken hebben, is de expert in zulke dingen. Hij is ermee aan de slag gegaan, waardoor wij binnenkort de ingebruikname van de touchscreen kunnen presenteren.’

De touchscreen geeft bezoekers dat extra beetje informatie. ‘We hebben hier bezoekers die gewoon even rondkijken, maar ook bezoekers die juist de achtergrond van Hindericus Scheepstra willen ontdekken’, zegt Alie. ‘Straks is dat allemaal mogelijk op dat nieuwe apparaat. Het gaat wat tijd kosten om alle informatie daarin te stoppen, maar wanneer dat is gebeurd, zal het voor bezoekers heel eenvoudig zijn om antwoord te krijgen op alle vragen.’

 In de omgeving van het Scheepstra Kabinet gebeurde eveneens van alles vorig jaar. Welzijn in Noordenveld zit nu in het gebouw. ‘Daar hebben wij een goede band mee’, zegt Alie. ‘Wanneer wij gesloten zijn, verkopen zij kaartjes voor ons.’ Ook de Treftuin zorgt voor extra reuring. En wat te denken van het pas geopende Gastenhuis, pal naast het Scheepstra Kabinet? ‘Bewoners van het Gastenhuis komen graag via de tuin het Scheepstra Kabinet binnen’, zegt Anneke. ‘Het zorgt ervoor dat er wat gebeurt. Eerder had je soms dagen dat je hier een kanon kon afschieten, maar dat is nu niet meer zo.’ Ook de samenwerking met Cosis verloopt uitstekend. Zij zorgen voor koffie, thee en hertenkoek, zodat het de gasten aan niets ontbreekt.

In april 2020 opent een nieuwe expositie in het Scheepstra Kabinet. Wederom in samenwerking met de RUG. ‘Hierin staat de ontwikkeling van verschillende technieken centraal’, zegt Alie. ‘Denk hierbij aan vervoer, machines in huis of aan het melken op de boerderij. In de boeken van Hindericus Scheepstra zaten altijd lessen verborgen in de teksten. Men leerde lezen, maar tegelijk ook de wereld ontdekken.’ 

Daarnaast sluit het Scheepstra Kabinet aan op het thema van de Gemeente Noordenveld: 75 jaar bevrijding. Er zal een extra expositie worden geopend, met medewerking van WiN, praktijkschool De Esborg en historicus Cees van der Kooij. ‘Het thema zal zijn: de Scheepstra School in oorlogstijd’, vertelt Alie. ‘Dat belooft een bijzondere expositie te worden.’

Het Scheepstra Kabinet blijft ook het komende jaar dus niet stilzitten. ‘Zeker niet, er valt nog zoveel te vertellen’, zegt Alie. Toch zijn de twee vrijwilligers ook trots op wat er nu al bereikt is. ‘Dit hadden we zeven jaar geleden niet kunnen bevroeden’, stelt Alie. Anneke vult aan: ‘We begonnen destijds gewoon enthousiast. En moet je nou eens kijken! Men weet ons steeds beter te vinden en ook op het gemeentehuis weet men wie we zijn. Het contact met hen is prima.’